Het college van b en w heeft een nieuw Actieplan Verkeersveiligheid opgesteld. Dit deed zij in nauwe samenwerking met het stadsgewest Haaglanden, het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland, Politie Haaglanden, Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond. Het doel van het actieplan is om met concrete projecten de verkeersveiligheid verder te verbeteren.

verkeersbord-pijlenZoetermeer heeft haar sporen in verkeersveiligheid in de afgelopen decennia verdiend. Vooral door de invoering - begin jaren negentig - van het concept ‘duurzaam veilig wegverkeer’ is veel bereikt. “We raken echter langzamerhand aan de ondergrens van wat met de huidige visie haalbaar lijkt”, legt Hans Haring (wethouder Verkeer) uit. “Dit is een landelijke trend. Kijken we naar de aantallen ernstige slachtoffers (doden en ziekenhuisgewonden) dan is in Zoetermeer sprake van een stabiele situatie. Hierin willen wij echter niet berusten. Ieder slachtoffer is er tenslotte één te veel. Dit overigens in het besef dat je, vooral door de menselijke factor in het verkeer, ongevallen nooit kunt uitsluiten.”

Fiets en snelheid

Belangrijke onderwerpen voortkomend uit de analyse van de verkeersonveiligheid in Zoetermeer zijn: fiets en snelheid. Een derde van het aantal ernstige slachtoffers betreft fietsers (gemiddeld circa 10 per jaar). Fietsers zijn een kwetsbare groep. En deze groep wordt groter, vooral door de toename van het aantal oudere fietsers. (Snelheid)verschillen zijn vaak oorzaak van ongevallen en de ernst er van. In het actieplan wordt gekeken waar er nog verbeteringen te realiseren zijn. Een punt van onderzoek is bijvoorbeeld het zoveel mogelijk hindernisvrij maken van fietspaden. Paaltjes in de weg zijn soms hard nodig voor de veiligheid, maar op andere punten zouden ze wel weg kunnen.

Een dergelijke aanpak past ook goed bij het streven om het fietsgebruik in Zoetermeer verder te verhogen met als thema’s: veiligheid en hindernisvrij.

Buurtlabel

Ook buurtbewoners worden gestimuleerd om zelf mee te denken over de veiligheid in de wijk. Veel bijna-ongelukken worden niet geregistreerd, maar kunnen toch een gevoel van onveiligheid oproepen. Buurtbewoners weten vaak feilloos de knelpunten in hun wijk aan te wijzen. In Rokkeveen is vorig jaar het Buurtlabel Veilig Verkeer uitgereikt, maar ook andere wijken, onder andere Oosterheem, maken zich sterk voor de verkeersveiligheid in de buurt.

Onderzoek verkeersinfrastructuur

Volgens Haring gaat Zoetermeer consequent door met het realiseren van een herkenbare weginrichting en met het aanpakken van verkeersonveilige situaties. Daarom wordt nader onderzoek uitgevoerd naar onder andere: doorgaande fietsroutes, schoolzones en schoolroutes, hoofdwegen en obstakels op wegen en fietspaden.

Aanpak veranderd verkeersgedrag

Meer dan in het verleden komt het accent te liggen op gedrag. “Wij constateren de afgelopen jaren veranderd verkeersgedrag; te hard rijden, onvoldoende afstand houden, geen richting aangeven, elkaar geen ruimte geven, door rood rijden of oversteken. Dit is een zorgwekkende ontwikkeling. Wij gaan daarom - vooral gericht op de geconstateerde ontwikkeling - door met permanente verkeerseducatie, voorlichting, publiekscampagnes en handhaving”, aldus wethouder Haring.

-advertenties-

-goede doel-