20130529 14641

Op woensdag 29 mei bezochten de Zoetermeerse wethouders fietsend en wandelend de wijk Buytenwegh. De collegeleden lieten zich graag informeren over de stand van zaken in de wijk, als vervolg op de wijkontwikkelingsplannen. Alle actieve partijen, zoals welzijnsorganisaties, woningcorporaties, gemeente en politie zijn druk bezig om de wijk –samen met betrokken bewoners- verder te ontwikkelen. Het college wil nu graag met eigen ogen zien hoe het gaat in de wijk.

Achter de voordeur

20130529 14640Vooraf aan de rondleiding door Buytenwegh werden in het gebouw van Piëzo de wethouders, buurtbewoners en werkers uit de wijk hartelijk ontvangen. Jolanda Letterie van MOOI Zoetermeer heette iedereen officieel welkom. Bij Piëzo lieten de aanwezigen zich informeren over een gezamenlijk project (huisbezoeken bij bewoners van de Louis Couperushove en Coornherthove) van MOOI, Piëzo en Palet. Daarna ontmoetten de collegeleden de kinderen van het kinderatelier. De kinderen waren druk doende met het maken van lekkere hapjes voor na de wandeling.

Alle deelnemers kregen een paraplu uitgereikt om goed voorbereid op pad te gaan. Het thema van de wandeling was: 'Trots op het groen in de wijk', en tijdens de wandeling was goed te zien dat het groen in de wijk volop groeit en bloeit.

Dekken en Dijken

Tijdens de rondrit werd er ook een stop gemaakt bij de zogenoemde Dekken en Dijken. Een gebied waar corporaties druk bezig zijn geweest, zijn of binnenkort gaan beginnen met renovatieprojecten en andere investeringen.

 

Nieuws op Zoetermeer Actief:

Politiek nieuws: Politiek nieuws

Actueel nieuws

Zorg nieuws

Lees meer sportnieuws

-advertenties-

-goede doel-