Op vrijdag 17 mei hielden HTM, Politie Haaglanden, Wijk en Agent Samen (WAS) en het team Handhaving van de gemeente Zoetermeer een grootscheepse controleactie in de voertuigen en op en rond de perrons van de RandstadRail in Zoetermeer. 2548 passagiers werden gecontroleerd en 328 hiervan begingen een overtreding. Burgemeester Aptroot: “Het is goed dat de controle deze keer ook in de middag en avondspits plaatsvond. Hiermee bereiken we een grotere groep mensen, waaronder ook schoolgaande jongeren. Het aantal overtredingen is hoog. Toch betaalt het overgrote deel wel gewoon een kaartje. Ook aan hen laten we met deze acties zien dat wij stevig blijven inzetten om zwartrijden tegen te gaan.”

Met deze gezamenlijke actie willen de veiligheidspartners de overlast terugdringen en het veiligheidsgevoel van de inwoners en reizigers vergroten. Op de trams en ook daar buiten. Daarom surveilleerde team Handhaving tijdens deze avond op en rond de haltes en maakten de teams van WAS een extra ronde door de aangrenzende wijken.

sh-Station StadhuisResultaten

Tijdens de controleactie voerden de partijen een zogenaamd zero tolerance-beleid door overtredingen direct te beboeten. De overtredingen bestonden uit:

HTM - 254 overtredingen voor zwartrijden

- 33 voor het aanbieden van controlekaarten

Politie - 37 voor niet kunnen tonen ID-kaart

- 1 voor opgeven valse naam

- 1 voor lopen over het spoor

- 1 voor niet op eerste vordering tonen van een geldig legitimatiebewijs

Team Handhaving - 3 voor fietsen in een voetgangergebied

- 1 voor fout parkeren

Zero tolerance

De actie vond plaats op en rond de haltes van de RandstadRail Zoetermeer, met de focus op de haltes Voorweg Laag en Hoog, Centrum West, Stadhuis en Palenstein, Seghwaert, De Leyens en Javalaan. Op deze haltes veroorzaken rondhangende jongeren veel overlast zoals vernielingen en geluidsoverlast. Tijdens de controleacties voerden de partijen een zogenaamd zero tolerance-beleid door overtredingen direct te beboeten. Wat de gemeente nog meer doet aan de veiligheid in de stad is te vinden op www.zoetermeerveilig.nl.

-advertenties-

-goede doel-