park-palensteinHet college van B&W is akkoord gegaan met de plannen voor het nieuwe Park Palenstein. Na de zomer kan de aanleg beginnen. Naar verwachting kunnen Zoetermeerders voor de zomer van 2014 terecht in het nieuwe park.

Park Palenstein vormt de verbindende groene schakel tussen het oude Dorp, het Stadshart en de vernieuwing van de wijk Palenstein. Het park is een plek om een ommetje te maken, van muziek te genieten of om veilig en aangenaam te fietsen of te wandelen. Het park vormt de entree naar het groene en gezinsvriendelijke nieuwe Palenstein.

Park Palenstein komt op de plaats van de voormalige Prins Bernhardschool, die een nieuwe lokatie heeft gekregen. Ook werden parkeerplaatsen verplaatst en bomen gekapt. Op andere plekken in het park zullen de gekapte bomen vervangen worden door nieuwe exemplaren.

In het park Palenstein is de doorgaande busroute gehandhaafd. Ook komt er een nieuwe fietsverbinding door het park. Als speciaal element wordt een klein openluchtpodium gebouwd waar allerlei kleinschalige muziek- en theateractiviteiten georganiseerd kunnen worden.

Diverse Zoetermeerse culturele organisaties hebben al enthousiast gereageerd op de komst van dit nieuwe podium. Ook scholen en initiatieven vanuit de wijken kunnen gebruik gaan maken van deze nieuwe plek.

-advertenties-

-goede doel-