Libelle

Zoetermeer heeft een libellenreservaat! En dat is uniek in de Randstad. Het gaat om de poldertuinen, die liggen achter stadsboerderij De Balijhoeve aan de rand van de wijk Rokkeveen. Op zaterdag 25 mei wordt dit gebied officieel benoemd tot stedelijk libellenreservaat. Iedereen is van harte welkom op deze feestelijke dag.

Klaasjan de Jong (wethouder Natuur) zegt bijzonder trots te zijn op dit stukje stadsnatuur. “Dat Zoetermeer het eerste libellenreservaat in de Randstad huisvest, is op zijn minst bijzonder te noemen.” Het is opvallend hoeveel verschillende libellensoorten er in deze poldertuinen voorkomen. De poldertuinen liggen tussen stadsboerderij De Balijhoeve en de A12. Het zijn een reeks landschappen, 25 jaar geleden aangelegd voor de Floriade in 1992. De kleinschaligheid, diversiteit aan bodemsoorten en waterkwaliteit hebben een gebied doen ontstaan waar libellen zich thuis voelen. Voor iedereen die er een kijkje wil nemen is er een libellenroute uitgezet en een boekje uitgegeven met meer informatie over de poldertuinen en de libellen die er voorkomen.

Samenwerking

Het reservaat is mede tot stand gekomen door de lokale KNNV- afdeling, de Vlinderstichting, het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. De gemeente kreeg subsidie van Groenfonds Haaglanden.

Duurzaam Zoetermeer Zoetermeer wil een van de voorbeeldsteden in Nederland zijn als het gaat om een duurzame stad, met een realistische aanpak. Dit kan door de komende jaren te besparen op energieverbruik, CO2-neutrale bouw te stimuleren, een gezond leefmilieu (geluid- en luchtkwaliteit) te bevorderen, verbetering van de biodiversiteit (flora en fauna) en het stimuleren van alternatieve energiebronnen. Ook het behouden en waar mogelijk uitbreiden van groenkwaliteit in en om de stad draagt daar in belangrijke mate aan bij.

Programma

Om 11.30 uur wordt het informatiebord over de libellen onthuld door wethouder natuur Klaasjan de Jong.

Tussen 14.00 en 16.00 uur zijn er waterexcursies, knutselactiviteiten en een workshop natuur schilderen door kunstenares Joke Meijer. Alle activiteiten starten bij Stadsboerderij de Balijhoeve.

-advertenties-

-goede doel-