transportium-hotel-avenueHet consortium Transportium, bestaande uit Dura Vermeer, Siemens Nederland en Royal HaskoningDHV, is dinsdag 21 mei door KNSB en NOC*NSF op de hoogte gesteld van de beslissing om de voorlopige gunning van de topsport accommodatie een week uit te stellen, nadat deze eerder al met een dag vertraagd was. Volgens afspraak zou de voorlopige gunning dinsdagvond tussen 20:00 en 21:00 aan de deelnemende partijen worden mede gedeeld. Het consortium is teleurgesteld over deze gang van zaken.

Formeel heeft het consortium van KNSB en NOC*NSF nog geen standpunt gekregen ten aanzien van hun keuze.

Cees den Bakker, Siemens Nederland: “Als wij mogen aannemen dat zij zullen beslissen in lijn met het inmiddels uitgelekte, als zeer vertrouwelijk geoormerkte Rapport Beoordelingscommissie, dan is de voorlopige keuze Almere. Als commerciële partijen begrijpen wij dat er in dit soort procedures maar één winnaar kan worden aangewezen. Als dat gebeurt op basis van een transparant proces met evenwichtige beoordeling en gelijke uitgangspunten voor alle partijen, dan kunnen wij ons daarbij neerleggen. Echter, wij hebben duidelijke aanwijzingen dat dit niet het geval is. Afgaande op de procesgang tot nu toe en het gelekte rapport, vinden wij het proces onzorgvuldig, ondoorzichtig en amateuristisch, de weging van de criteria onevenwichtig en is er, ondanks toezeggingen, geen level playing field gecreëerd voor de aanbiedende partijen.”

Transportium beste keuze voor topschaatsen

De deelnemende partijen aan het TranSportium zijn ervan overtuigd dat het TranSportium als enige marktgedragen initiatief (zonder overheidssteun), waarin topsport wordt ondersteund door innovatie en duurzaamheid, met een unieke locatie in het midden van de Randstad en uitstekende bereikbaarheid en medische faciliteiten de beste keuze is voor de toekomst van de topschaatssport in Nederland.

-advertenties-

-goede doel-