KlikoVanaf juni start de gemeente Zoetermeer met de vervanging van de minicontainers bij alle huishoudens in de laagbouw. Een gespecialiseerde onderneming, D&C, zorgt voor het goede verloop van deze omwisselactie. Ieder huishouden ontvangt van tevoren een brief met de uitleg en de datum waarop de minicontainer wordt omgewisseld.


Seghwaert is de eerste wijk waar de nieuwe minicontainers worden afgeleverd. Vanaf 10 juni krijgen de inwoners van deze wijk gelijktijdig de nieuwe containers voor rest- & GFT-afval. De oude minicontainers worden ingenomen op de dag van het legen van de containers.


Vervanging per wijk
De vervanging van zowel de grijze minicontainers voor huishoudelijk restafval als de groene minicontainers voor GFT-afval wordt per wijk verzorgd. De oude minicontainers kunnen vanaf de omwisseling niet meer gebruikt worden voor de gebruikelijke inzameling. Alle ingenomen oude minicontainers worden gerecycled. De omwisselactie wordt naar verwachting medio 2017 afgerond.

-advertenties-

-goede doel-