lok-dutch-water-dreamsDe gemeente Zoetermeer heeft beslag gelegd op de inboedel van Dutch Water Dreams. Dit is gebeurd naar aanleiding van jarenlange achterstanden in betaling van erfpacht en gemeentelijke belastingen. Op vrijdag 17 mei heeft de gemeente aangekondigd een deel van de inboedel te gaan verkopen om zo de schulden deels of geheel te kunnen innen.

De verkoop van de boedel staat gepland op vrijdag 24 mei. Het bedrijf WeBeach (dat Dutch Water Dreams beheert) kan de boedelverkoop voorkomen door voor 23 mei alsnog de schuld te vereffenen bij de deurwaarders van de gemeente.

De boedelverkoop komt niet zo maar uit de lucht vallen. De gemeente heeft de afgelopen jaren meermaals aangedrongen op betaling van de diverse schulden en actie ondernomen. Zo heeft de gemeente eerder via beslaglegging op een bankrekening van WeBeach de erfpachtbetaling voor 2012 geïnd. De resterende schulden zijn ondanks diverse toezeggingen nog steeds niet betaald.

Om privacyredenen kan de gemeente de precieze hoogte van de schuld niet bekend maken.

Tot 24 mei kan beheerder WeBeach de deuren van Dutch Water Dreams geopend houden voor bezoekers. Wat er daarna gebeurt, hangt af van het handelen van WeBeach. Mensen die voor de periode na 24 mei hebben gereserveerd of al een aanbetaling hebben gedaan, kunnen contact zoeken met Dutch Water Dreams.

-advertenties-

-goede doel-