Anglia diplomauitreiking

Deze week zijn de eerste Anglia-diploma’s uitgereikt aan leerlingen van klas 3 mavo van het Oranje Nassau College Parkdreef (ONC).  Alle mavo-leerlingen volgen op het ONC Parkdreef vanaf klas 1 versterkt Engels. In het derde leerjaar kunnen ze deelnemen aan het Anglia-examen en een certificaat halen dat wereldwijd officieel wordt erkend. Het ONC is hiermee de enige Anglia-school voor voortgezet onderwijs in Zoetermeer.

Eerder dit schooljaar zijn de leerlingen van mavo 3 getest en ingedeeld op één van de examenniveaus. Na een goede voorbereiding hebben ze in januari examen gedaan op het Intermediate, Advanced of Master niveau. Vervolgens is het werk verzonden naar het Chichester College voor correctie. Het was even wachten op de uitslag, maar afgelopen dinsdag konden onze leerlingen dan het felbegeerde diploma in ontvangst nemen. In mavo 4 kunnen ze nog proberen het niveau te verhogen.

Engels is een cruciale competentie bij een groot aantal opleidingen op het mbo, de aansluiting op de havo en in veel beroepen. Daarom is het ONC gestart met Versterkt Engels. Versterkt Engels bestaat uit 5 lesuren: 3 reguliere uren Engels en 2 extra uren. Deze extra uren worden ingevuld met conversatie in het Engels en Engelstalige projecten over allerlei onderwerpen zoals: Art and Culture, Science of Health. De leerlingen op de havo en het vwo krijgen ook extra lessen Engels. Vanaf komend schooljaar kunnen ook zij deelnemen aan het Anglia-examen.

-advertenties-

-goede doel-