le-ggdIn Schipluiden wordt donderdag een begin gemaakt met de start van de nieuwe GGD Haaglanden.

De colleges van de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer ondertekenen op donderdag 28 maart een intentieovereenkomst voor de vorming van een nieuwe GGD Haaglanden.

De GGD Haaglanden gaat aan de slag voor meer dan één miljoen inwoners in een gebied van ruim 400 km². De werkregio van de GGD Haaglanden, met zijn verschillen in schaalgrootte, diversiteit aan mensen en activiteiten, loopt hiermee gelijk met de gelijknamige veiligheidsregio, wat van rijkswege verplicht is gesteld. Dat voorkomt problemen in afstemming bij bijvoorbeeld crises of rampen.

Voor alle inwoners

De GGD Haaglanden werkt in opdracht van het lokaal bestuur, voor de gezondheid van alle inwoners van de regio, met bijzondere aandacht voor risicogroepen. Zeven dagen per week, 24 uur per dag. Zij bewaakt, bevordert en beschermt de gezondheid van de inwoners van de regio Haaglanden met producten en diensten die helpen gezond op te groeien, gezond(er) te leven en langer gezond te blijven.

Gemeenschappelijke regeling

De GGD werkorganisatie wordt ondergebracht bij de gemeente Den Haag. De negen deelnemende gemeenten krijgen zeggenschap via een Gemeenschappelijke Regeling GGD Haaglanden. Het is de bedoeling dat de GGD Haaglanden start per 1 januari 2014.

-advertenties-

-goede doel-