Het recreatie- en waterbergingsgebied Nieuwe Driemanspolder kan definitief worden aangelegd. De zes betrokken overheden hebben de uitvoering van dit project onlangs veilig gesteld met een aanpassing van het Bestuursconvenant Realisatie Nieuwe Driemanspolder uit december 2008. Hiermee is een einde gekomen aan een periode van financiële onzekerheid voor het project als gevolg van bezuinigingen door de rijksoverheid.

De Nieuwe Driemanspolder ligt in het grensgebied van Zoetermeer, Den Haag en Leidschendam- Voorburg. Deze gemeenten werken met de provincie Zuid-Holland en de Hoogheemraadschappen van Rijnland en Delfland sinds 2003 aan plannen voor de ontwikkeling van dit gebied. Door bezuinigingen van het kabinet in 2010 was de financiering van de Nieuwe Driemanspolder onzeker geworden. Intensief overleg tussen de zes betrokken overheden heeft geleid tot nieuwe afspraken over de grootte van het project en over het eigendom en beheer van de gronden. In de afgelopen maanden hebben deze partijen gewerkt aan het aangepaste Bestuursconvenant Realisatie Nieuwe Driemanspolder.

nwe driemanspolderNieuw convenant

Nieuw in dit convenant is dat het Hoogheemraadschap van Rijnland verantwoordelijk wordt voor de aanleg van de Nieuwe Driemanspolder. Het bestaande samenwerkingsverband dat de realisatie van het project oorspronkelijk op zich zou nemen, is opgeheven. De provincie Zuid-Holland verstrekt nog eenmaal een financiële bijdrage en trekt zich daarna terug. Staatsbosbeheer heeft straks geen rol meer: het toekomstige eigendom en beheer ligt dan bij de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer (voor het droge deel van de Nieuwe Driemanspolder) en bij het Hoogheemraadschap van Rijnland (voor het natte deel van de polder). De polder Roeleveen is uit financiële overwegingen uit het project geschrapt.

Alle betrokken partijen hebben inmiddels ingestemd met de aanpassing van het convenant uit 2008. In Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg moet ook de gemeenteraad akkoord gaan met de wijzigingen. Het onderwerp komt waarschijnlijk in september op de agenda van de beide gemeenteraden. Na goedkeuring door deze gemeenteraden kunnen de zes overheden de wijzigingsovereenkomst officieel ondertekenen. Daarna kan onder leiding van Rijnland de voorbereiding van de uitvoering beginnen. De feitelijke aanleg van de Nieuwe Driemanspolder begint volgens de planning in 2016 en is in 2020 klaar.

Belang Nieuwe Driemanspolder

De zes overheden vinden de realisatie van dit project uitermate belangrijk voor de regio. Bij hevige regenval is er in deze regio behoefte aan een gebied waar water opgevangen kan worden (piekberging). De Nieuwe Driemanspolder wordt daarnaast een prachtig gebied met veel natuur en gaat allerlei recreatiemogelijkheden bieden voor de inwoners van de omringende steden.

-advertenties-

-goede doel-