Op woensdag 26 juni ondertekenden wethouder Mariëtte van Leeuwen (gemeente Zoetermeer), Monica van der Meeren, regiodirecteur operatie (skon kinderopvang) en Pieter Gilden, lid College van Bestuur (Unicoz onderwijsgroep) de samenwerkingsovereenkomst voor een nieuw Integraal KindCentrum (IKC) dat gebouwd wordt in het Willem Alexanderplantsoen in de Zoetermeerse wijk Driemanspolder.

ikcIntegratie van kinderopvang en onderwijs: het IKC

Naar verwachting opent dit nieuwe Integraal Kind Centrum (IKC) in Zoetermeer in 2015 haar deuren, waarbij kinderopvang en basisonderwijs zijn geïntegreerd. Skon kinderopvang verzorgt binnen dit IKC de dagopvang en buitenschoolse opvang. Unicoz onderwijsgroep verzorgt het onderwijsdeel. Binnen het IKC werken onderwijs en kinderopvang intensief samen vanuit één pedagogische visie.

Een IKC is een voorziening voor kinderen van 0 tot 12 jaar, waarin zij gedurende de hele dag samen komen om te leren, te spelen, zich te ontwikkelen en anderen te ontmoeten. Het IKC biedt dus een totaalpakket op het gebied van onderwijs, opvang en ontwikkeling.

Nieuw gebouw in Willem Alexanderplantsoen

Het nieuwe, multifunctionele gebouw komt te staan naast het schoolgebouw van het Oranje Nassau College aan de Clauslaan in het Willem Alexanderplantsoen.

Het IKC is ontworpen door de heer E. Witlox van ONX Architecten uit Hoofddorp. Het goed toegankelijke gebouw kenmerkt zich door haar open structuur en multifunctionele ruimtes. Door de nauwe samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang ontstaat een doorgaande ontwikkeling voor kinderen van 0 tot 12 jaar. In het komende najaar wordt met de bouw gestart; begin 2015 is het klaar.

-advertenties-

-goede doel-