De Dienstapotheek Zoetermeer sluit vanaf 1 augustus 2013 ’s nachts tussen 24.00 en 08.00 uur  de deuren. Oplopende exploitatieverliezen en het ontbreken van concreet perspectief op kostendekkende bekostiging door zorgverzekeraars maakten het besluit volgens de directie van de Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer (SGZ), de beherend rechtspersoon van de Dienstapotheek, onvermijdelijk. Wel is een regeling getroffen voor de levering van acute geneesmiddelen als de dienstdoend huisarts op de Huisartsenpost of arts op de Spoedeisende Eerste Hulp van oordeel is dat dit geen uitstel kan velen.

 Als een acuut geneesmiddel niet uit de voorraad op de Huisartsenpost direct door de huisarts kan worden toegediend, dan wordt een apotheekassistent die bereikbaarheidsdienst heeft gebeld om voor levering zorg te dragen.

Dit is de kern van het besluit, dat de directie na overleg met de Ondernemingsraad en Cliëntenraad van de organisatie heeft genomen.

 le-centrum-acute-zorgDirecteur van de SGZ, André Louwen, heeft dubbele gevoelens bij het besluit. Het blijft moeilijk te begrijpen dat zorgverzekeraars voor een zo gewaardeerde voorziening als een Dienstapotheek niet bereid zijn voldoende middelen beschikbaar te stellen. Maar anderzijds heeft hij begrip voor de algemene maatschappelijk erkende noodzaak om elke euro drie keer om te draaien. Het besluit is volgens Louwen uiteraard geen goed nieuws, maar verreweg het minst slechte van de mogelijkheden die voorlagen. In de eerste plaats omdat het voortbestaan van de Dienstapotheek ermee veilig gesteld kan worden. In de tweede plaats omdat het besluit een oplossing biedt voor patiënten die echt heel snel op indicatie van een huisarts een geneesmiddel nodig hebben en nu niet naar Den Haag hoeven te rijden. In de derde plaats vanwege de medicatieveiligheid: de Dienstapotheek Zoetermeer is aangesloten op de computer van de Zoetermeerse apotheken waardoor 100% medicatiebewaking van kracht blijft.

Louwen moet wel erkennen dat de druiven voor het personeel van de Dienstapotheek zuur zijn. Zij verliezen 40% van hun aanstelling bij de Dienstapotheek. De directie van de SGZ heeft met instemming van de Ondernemingsraad een sociaal plan vastgesteld op grond waarvan niemand gedwongen ontslagen wordt of gedwongen arbeidstijdvermindering krijgt. Door herplaatsing in de apotheken overdag en natuurlijk verloop denkt de directie van de SGZ de ergste pijn voor het personeel te kunnen opvangen.  

Louwen hoopt dat het besluit een einde maakt aan de onzekerheid over het voortbestaan van de Dienstapotheek in 2014 en daarna. “Als dankzij dit besluit het draagvlak voor de Dienstapotheek bij zorgverzekeraars en Zoetermeerse apotheken overeind blijft, dan kan ik er toch een heel positief gevoel aan overhouden”, aldus de directeur van de SGZ.

-advertenties-

-goede doel-