Plaatsing Toppertje

De bewoners rond de Klaproostuin in Seghwaert kunnen hun gezamenlijke sport- en spelactiviteiten in de buurt gaan uitvoeren met behulp van een heus Toppertje! Een Toppertje, wat staat voor Tijdelijke Ontmoetingsplaats, is een mobiele opslagplaats met sport-, spel en/of hobbymaterialen. Buurtbewoners kunnen onder elkaar, of in samenwerking met bijvoorbeeld een sportwerker of jongerenwerker, gebruik maken van deze materialen.

Plaatsing Toppertje 05-06-2013Het idee van een Toppertje is ontstaan uit gesprekken tussen de buurtbewoners zelf. Anton Niese, opbouwwerker van Stichting MOOI, heeft hierin een verbindende rol gehad. Hij heeft de groep actieve bewoners, verenigd in ‘Buurtforum De Bloementuinen’, geholpen bij het indienen van een Fondsaanvraag bij het Oranjefonds. De aanvraag werd tot ieders grote vreugde gehonoreerd. Het Toppertje wordt op 29 juni om 14.00 uur officieel geopend door wethouder Hans Haring en blijft tot en met oktober staan.

Als het een succes blijkt, kan de termijn verlengd worden. Mogelijk wordt dan in meer buurten waar buurtforums actief zijn een Toppertje geplaatst.

Heeft u vragen over het opbouwwerk, het opzetten van een buurtforum of de mogelijkheden van een Toppertje? Neem dan contact op met Stichting MOOI, (079) 346 20 00 of volg Opbouwwerk op Twitter: @CSMOOI.

-advertenties-

-goede doel-