20130617 15289

Op maandag 17 maart plaatste wethouder Patrick van Domburg (Wijk- en Buurtbeheer) nieuwe plantenbakken op het plein voor de Mandelabrug, de kick-off voor de opknapbeurt van de omgeving van de Mandelabrug. De actie heeft twee doelen: op korte termijn de directe omgeving van de Mandelabrug op fleuren en de start markeren van de maatregelen om de brug en de aanliggende pleinen het komende jaar op te knappen.

De omgeving van de Mandelabrug in Zoetermeer haalde vorig jaar nog de pers in de verkiezing voor de lelijkste plek voor Nederland. Zoetermeer werd toen niet tot lelijkste plek gekozen, maar heeft wel goed geluisterd naar de kritiek van de omwonenden en betrokkenen.

Van Domburg: “Ik ben heel tevreden met dit initiatief, zeker omdat we dit samen met de partijen uit de directe omgeving van de Mandelabrug hebben bedacht. En dat we samen de maatregelen uitvoeren. De omgeving van de Mandelabrug heeft echt een impuls nodig, niet alleen de ‘look and feel’, maar ook wat betreft het benutten van de ruimte en de sociale veiligheid van het gebied.”

20130617 15295 20130617 15299

Fietsenstalling

De halfverdiepte onbewaakte fietsenstallingen op beide pleinen en de vijvers bij de kantoorgebouwen op het Kinderen van Versteegh plein worden gevuld met grond en verfraaid met beplanting. Dat wordt gedaan om de uitstraling en het gevoel van sociale veiligheid te vergroten. Als er in de toekomst meer ruimte nodig is om fietsen te stallen dan is dit eenvoudig te realiseren. De onbewaakte en bewaakte gratis fietsenstallingen hebben nu voldoende capaciteit. Om de verwachte toename van bewaakt gestalde fietsen op te vangen laat Pro Rail deze fietsenstallingen het komend jaar vergroten.

Herstraten Plein der Verenigde Naties

Het Plein der Verenigde Naties wordt opnieuw bestraat en gelijktijdig voorzien van nieuwe verharding. Dit gaat in nauw overleg met Dunea, want die leggen nieuwe verharding aan rond hun gebouw. Het middengebied van het plein wordt opnieuw ingericht en de onderste panelen van het windscherm tot een hoogte van ongeveer 2 meter verdwijnen zodat er weer doorzicht ontstaat op de cascade (waterval).

LED verlichting

De pijlers van de Mandelabrug krijgen LED verlichting. Dat levert een verbetering op van de uitstraling en de herkenbaarheid van de brug. De borden op de pleinen en de brug worden opgeschoond. Er komen duidelijke herkenbare informatiepunten op beide pleinen en op de brug ter hoogte van de aansluiting op het NS station en de Randstad railhalte.

Boerhaavelaan

Eind van dit jaar is de verbouwing van het hoofdkantoor van Dunea klaar. Golden Tulip heeft pas laten weten het hotelgebouw te gaan moderniseren. Er is regelmatig overleg met de andere omliggende bedrijven en instellingen om te werken aan een verdere impuls van het gebied. In mei van dit jaar is de realisatieovereenkomst Boerhaavelaan tussen de gemeente Zoetermeer en Breevast getekend. Hierin is ondermeer afgesproken dat, indien en zodra de markt het toelaat, Breevast het gebied dat grenst aan het Noordplein ontwikkelt met functies als een hotel, horeca, kantoor en een (openbaar) plein. Ook wordt nu al een bijdrage geleverd aan het opknappen van het Kinderen Versteeghplein.

In de loop van 2014 worden de roltrappen van de Mandelabrug vernieuwd.

-advertenties-

-goede doel-