skool2

skoolIn de maanden april en mei hebben 19 leerlingen op het Stedelijk College Zoetermeer (SCZ) geld ingezameld voor het Dierentehuis Zoetermeer door 30 schooldagen lang naar school te fietsen. Dat is een hele prestatie omdat de deelnemende leerlingen vòòr april 2013 haast niet fietsten maar gebruik maakten van het openbaar vervoer. Op 17 juni hebben de jongeren het bij elkaar gefietste sponsorgeld feestelijk overgedragen aan de medewerkers en vrijwilligers van het Dierentehuis. Samen hebben zij 2600 km gefietst voor het goede doel, ze fietsten daarmee 260 Euro bij elkaar.

De jongeren hebben gefietst in het kader van het project Biking2Skool=Cool. Stichting Leergeld Zoetermeer en Fonds1818 hebben dit project in Zoetermeer mogelijk gemaakt omdat zij alle jongeren in Zoetermeer op de fiets willen krijgen. De meeste jongeren in Zoetermeer fietsen uiteraard al maar het is daarmee nóg belangrijker dat niet-fietsende jongeren dat gaan navolgen.

Er zijn vele redenen voor jongeren om niet te fietsen: sommige jongeren hebben het van hun ouders nooit goed geleerd en voelen zich niet veilig in het stadsverkeer, sommige ouders hebben geen geld voor een goede schoolfiets en soms vinden leerlingen fietsen niet cool.

"Als jongeren fietsen dan is dat goed. Zij zijn lekker in beweging en kunnen zelfstandig overal naar toe.", aldus Marco Sikkel, voorzitter van Leergeld Zoetermeer, "veel sportlocaties, scholen, stageplekken, baantjes of activiteiten in Zoetermeer zijn niet altijd goed bereikbaar met het openbaar vervoer.  Deze jongeren kunnen daar dan niet makkelijk naar toe! En niet-fietsende jongeren kiezen natuurlijk later massaal voor de scooter of de auto".

skool3Marco Sikkel vindt het extra sneu voor jongeren als ouders door geldgebrek geen goede schoolfiets kunnen kopen. Leergeld Zoetermeer zet zich al jaren in voor jongeren tot 18 jaar van wie de ouders op of onder het bijstandsniveau leven. Als jongeren door geldgebrek niet mee kunnen doen aan activiteiten op school dan biedt Leergeld Zoetermeer een financiële bijdrage voor een goede schoolfiets, een schoolcomputer of de contributie voor een sportclub. Met Biking2Skool=Cool kunnen de deelnemende jongeren met een Zoetermeerpas dan ook voordelig een goede schoolfiets kopen bij het leerwerkbedrijf Ecoware.

Maar de jongeren krijgen de schoolfiets niet zomaar. Ze worden nu ook uitgedaagd om zelf ook iets goeds terug te doen voor de Zoetermeerse samenleving. Hoe consistenter zij iedere dag naar school fietsen; hoe meer geld zij ophalen voor het Dierentehuis. De jongeren hebben de eerste kilometers al in april gemaakt door een fietsexcursie naar het tehuis te maken om met eigen ogen te zien waarvoor zij fietsen. Leergeld Zoetermeer is ervan overtuigd dat jongeren zo in de praktijk leren dat fietsen snel, gezond, goedkoop en leuk is en dat zij hun hele leven zullen blijven fietsen.

 

-advertenties-

-goede doel-