Dinsdag 11 juni werd een werkconferentie gehouden, waaruit naar voren kwam dat de ambitie van de gemeente Zoetermeer op een breed draagvlak mag rekenen. Deze ambitie is om in 2030 geen gebruik meer te maken van fossiele energie (energietransitie).

De belanghebbenden, waaronder woningbouwcorporaties, verhuurders en ontwikkelaars, reageerden enthousiast. Bovendien leidden de presentaties en discussies tot kansrijke ideeën en perspectieven. De gastheer van de conferentie, wethouder Hans Haring, sprak dan ook over een zeer geslaagd evenement. De bereidwilligheid om de weg naar andere energiebronnen (energietransitie) te verkennen en te toetsen is er volgens Haring zeker.

Bereidwilligheid

“Mensen vragen zich wel eens af of onze doelstelling niet te ambitieus is. Dat zal moeten blijken, maar feit is wel dat het realiseren ervan alleen gebeurt als je de kansen bij een energietransitie benut,” aldus de wethouder.

Volgens Haring heeft iedereen zijn eigen motivatie bij het vinden van de overgang naar andere energiebronnen. “Tien jaar geleden werd gezegd dat wij zuinig moeten zijn op onze leefomgeving voor de volgende generatie. Dat is nog steeds een zeer goede reden. De ontwikkelingen op het gebied van energietransitie volgen elkaar snel op. We zijn nu zo ver dat deze overgang ook kostenbesparend werkt, een aannemelijke reden om je hiervoor in te zetten.”

zonnepaneel2Voorbeeldstad

De gemeente Zoetermeer wil op het gebied van duurzaamheid een voorbeeldstad zijn. In deze ambitie passen zogenoemde energienotaloze woningen. Bij deze woningen gaat het om een investering waarbij woningen zo worden gerenoveerd dat zonne-energie toereikend is. In plaats van een maandelijkse energienota ontvangen de bewoners een nota waarmee de investering wordt betaald. Belangrijk is dat die nota net zo hoog of minder hoog is dan de energienota die zij hiervoor ontvingen.

Wordt vervolgd

Hans Haring kijkt met een tevreden gevoel terug op de werkconferentie Energiek Zoetermeer. “Er zijn prachtige kansen op het gebied van duurzaamheid.’ En Haring wil nu ook doorpakken. ‘Kansen zien is één, maar kans benutten is twee. Wat mij betreft is de tijd er rijp voor. Juist nu. Het in 2030 realiseren van een CO2 neutraal Zoetermeer klinkt ver weg. Maar waarom wachten tot morgen als vandaag actie mogelijk is? De stakeholders blijken gemotiveerd om te komen tot een duurzaam Zoetermeer, waarin leefbaarheid, betaalbaarheid, waardebehoud en woongenot centraal staan. En iedereen denkt nu heel anders over duurzaamheid: niet in regels en subsidies, maar in slim verbinden, niet in energielasten maar in woonlasten en niet in kosten maar in rendement.”

Met andere woorden: wordt vervolgd.

-advertenties-

-goede doel-