20130614 15189

Groep 5 van de Prinses Margrietschool tuiniert vanaf half april 2013 in de tuin bij Woonzorgcentrum Buytenhaghe. De leerlingen volgen het gebruikelijke schooltuinprogramma dat door Natuur- en Milieueducatie is opgezet. Ook zijn vrijwilligers (natuurcoach) van Stichting Piëzo in de tuin aan het werk. Samen met de activiteitenbegeleiders van Buytenhaghe is gekeken welke tuinactiviteiten de bewoners van het woonzorgcentrum zelf kunnen oppakken. Zo zijn vorig jaar drie bakken met tuinkruiden neergezet die de bewoners onderhouden.

20130614 15186Aanleiding voor deze proef zijn de bezuinigingen op de wijktuinen. Door het verkleinen van de wijktuinen kijkt men naar mogelijkheden om op andere plekken in het groen (stadslandbouw) te tuinieren. Bij Woonzorgcentrum Buytenhaghe moest de tuin opgeknapt worden waarbij wijkbewoners werden betrokken. Bij Stichting Piëzo leefde de behoefte om meer met het groen in de directe leefomgeving te werken. Bovendien is groen een perfect bindmiddel om verschillende groepen met elkaar in contact te brengen.

Joyce Scheenaard, wijkmanager van Buyenwegh de Leyens en Wouter van Kleef, beheermanager team Groen Spelen Leren van de gemeente Zoetermeer, Miriam van Bijnen, directeur van Stichting Piëzo en Angela Kunne, locatiemanager van woonzorgcentrum Buytenhage hebben afgelopen maandag samen met de leerlingen van de Prinses Margrietschool de eerste oogst (tuinkers) binnengehaald.

-advertenties-

-goede doel-