papier hier

Klaasjan de Jong (wethouder Milieu) gaf maandagmiddag het startsein voor de inzamelcampagne ‘Papier hier!’ op basisschool ’t Schrijverke in Zoetermeer. Met de campagne stimuleert de gemeente inwoners van Zoetermeer hun oud papier en karton niet bij het restafval te doen, maar gescheiden in te zamelen.

Wethouder De Jong: “Oud papier en karton zijn de belangrijkste grondstof voor de productie van nieuw papier en karton. Het gescheiden inzamelen van afval levert een besparing op van grondstoffen en bespaart energiegebruik. Wij moeten allemaal bewuster omgaan met afvalscheiding. Door de focus vooral te leggen op inzamelen via scholen, kerken, sportclubs en andere verenigingen levert het hen ook extra inkomsten op.” De partijen die namens de gemeente oud papier en karton mogen inzamelen, ontvangen per ingezamelde kilo een vergoeding die zij kunnen besteden aan bijvoorbeeld een nieuw speeltoestel of een opknapbeurt voor het gebouw.

Slinger met kindertekeningen onthuld

Tijdens de kick-off werd een slinger onthuld met ruim 80 tekeningen van leerlingen van ’t Schrijverke waarin zij het belang van het inzamelen van oud papier en karton verbeelden. Wethouder De Jong ging hierover met de leerlingen van groep 7 en 8 in gesprek. De komende maanden wordt deze slinger uitgebreid met tekeningen van andere kinderen en op diverse plekken in de stad opgehangen om de campagne onder de aandacht te brengen.

Speciale website gelanceerd

Om het voor de inwoners van Zoetermeer makkelijk te maken, lanceerde de gemeente vandaag de website www.zoetermeer.nl/papierhier . Naast uitgebreide informatie over papier en karton, bevat de website ook een oudpapierzoeker zodat inwoners weten bij welke scholen en verenigingen in de buurt zij met hun oud papier en karton terecht kunnen. Daarnaast organiseert de gemeente dit jaar diverse acties voor de campagne, zoals een quiz voor jongeren. De campagne loopt tot het einde van dit jaar.

Teveel oud papier en karton verdwijnt bij restafval

Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat er op dit moment in het restafval in Zoetermeer nog 11% aan herbruikbaar oud papier zit. Dat komt ongeveer neer op 30 kg per inwoner. Dat is hoger dan het landelijk gemiddelde (ca. 7%) en sommige vergelijkbare gemeenten.

De gemeente Zoetermeer wil het milieu zo min mogelijk belasten, zoveel mogelijk grondstoffen recyclen en de afvalstoffenheffing zo laag mogelijk houden. De gemeente organiseert daarom regelmatig campagnes als deze om inwoners bewust te maken van het belang van gescheiden afvalinzameling en hen te activeren hun afval op de juiste plek in te zamelen.

-advertenties-

-goede doel-