Zoetermeer zet zich in voor beter lezen en schrijven

pers-Mariette-van-Leeuwen-2Wethouder Mariëtte van Leeuwen, wethouder Onderwijs, ondertekent op 13 juni, samen met andere gemeenten binnen regio Haaglanden, de intentieverklaring ‘Taal voor het Leven’. Hiermee onderschrijft zij het belang om meer mensen te helpen naar een hoger lees- en schrijfniveau zodat zij beter kunnen functioneren in de maatschappij.

Mariëtte van Leeuwen: “De gemeente Zoetermeer vindt het belangrijk dat iedereen in Zoetermeer mee kan doen in de maatschappij. Uit cijfers blijkt dat één op de tien volwassenen in Nederland niet goed genoeg kan lezen of schrijven om volwaardig mee te kunnen doen in de maatschappij. Zij kunnen bijvoorbeeld hun kinderen niet voorlezen, een offerte aanvragen voor een nieuwe keuken of zelfstandig een nieuwe OV-kaart aanvragen. Ook in Zoetermeer komt laaggeletterdheid voor. Dit is onaanvaardbaar en daarom wil de gemeente hier graag iets aan doen.”

‘Taal voor het Leven’

Het proefprogramma Taal voor het Leven is in zes proefregio’s opgezet om te onderzoeken of er meer manieren zijn om laaggeletterden te bereiken en hen te helpen naar een hoger lees- en schrijfniveau. Met het proefprogramma wordt onder meer een taaltrainer, taalregisseur en regiocoördinator aangesteld. De taaltrainer is een geschoolde vrijwilliger die cursisten helpt een hoger lees- en schrijfniveau te bereiken. De taalregisseur is het aanspreekpunt voor de vrijwilligers en betrokken bij de ontwikkeling van het lesmateriaal. De regiocoördinator is een bruggenbouwer, houdt de effecten van de inspanningen in de gaten en versterkt het regionale netwerk.

‘Doe weer mee’

Onder de campagnenaam ‘Doe weer mee’ pakt de regio Haaglanden laaggeletterdheid aan.

Ook Zoetermeer zet zich hiervoor al jaren in. Met het ondertekenen van de intentieverklaring blijft de gemeente zich inzetten voor de aanpak van laaggeletterdheid en worden Zoetermeerse laaggeletterden gestimuleerd om een lees- en schrijfcursus te volgen.

-advertenties-

-goede doel-