20130606 14960

Deze twee kleine wandelaars van de Annie MG Schmidtschool zijn trots op hun medaille na 4 dagen wandelen!

Op de eerste zomerse dag van het jaar werd ook de feestelijke intocht gehouden voor de wandelaars van de Zoetermeerse avondvierdaagse. Bij het bereiken van het Stadshart werden de wandelaars veelal met bloemen onthaald door familie en vrienden.

20130606 14981 20130606 14998
Arie Boertje (foto links, met hoed) verwelkomt alle deelnemers

De organisatie kijkt dan ook terug op een zeer geslaagde avondvierdaagse, met een record aantal deelnemers. Het aantal ingeschreven deelnemers bedroeg 2917, maar er zijn altijd veel ouders bij die met hun kind (eren) meelopen. Dhr A. Mansveld, voorzitter van de Stichting Avond4daagse Zoetermeer: “Het was dit jaar een zeer succesvolle avondvierdaagse, door het grote aantal deelnemers en het goede weer! Op de laatste dag waren er bij de intocht in het Stadshart wel 9.000 wandelaars op de been. Dat was druk, maar de stemming was prima!”

Arie Boertje begroette de wandelaars op zijn eigen wijze op het Burgemeester Wegstapelplein en moedigde elke wandelaar persoonlijk aan. Twee muziekkorpsen, boerenkapel de ‘Blaasbalgen’ en de ‘Prometoeters’, zorgden daarna voor de muzikale begeleiding op de laatste meters naar de finish. Daar wachtte de felbegeerde medaille, maar ook wat lekkers, aangeboden door de Stadshart winkeliers.

20130606 14986 20130606 14989 20130606 15003
Volop muziek met De Blaasbalgen De Prometoeters en de dj's op het Stadhuisplein

Op het Stadhuisplein, net ná de finish konden de kinderen die nog energie over hadden nog eventjes lekker dansen bij de dj’s Bas van den Bulk en Ruud Pronk van SilverDome Events.

De Stichting Avond4daagse Zoetermeer maakt elk jaar een bedrag over aan het goede doel, dit jaar mocht het Dierentehuis Zoetermeer de cheque van €450,- in ontvangst nemen.

20130606 14976 20130606 15015

-advertenties-

-goede doel-