Charlie-AptrootNaar aanleiding van een aangifte van smaad door de burgemeester van Zoetermeer, heeft de officier van justitie maandag 28 juli een waarschuwend gesprek gehad met de man tegen wie aangifte is gedaan. Volgens het OM heeft de man zich schuldig gemaakt aan smaad.

De man beschuldigde namelijk online de burgemeester van verkiezingsfraude tijdens de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 12 september 2012.

De officier van justitie is van oordeel dat de man een grens heeft overschreden door de burgemeester persoonlijk te beschuldigen van verkiezingsfraude. Het OM vindt de woordkeuze en teksten die de man gebruikte beledigend. De officier van justitie heeft een waarschuwend gesprek met de man gehad en hem uitgelegd dat zijn uitlatingen strafbaar zijn. Het OM acht dit gesprek afdoende en een boete of voor de rechter verschijnen niet nodig.

De man deed zelf in januari van dit jaar aangifte van verkiezingsfraude. Deze aangifte is door de officier van justitie in maart geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. Er is niet gebleken dat er tijdens de Tweede Kamer verkiezingen van 12 september 2012 in Zoetermeer gefraudeerd zou zijn.

Burgemeester: "Ik ben blij dat het openbaar ministerie heeft geconstateerd dat de heer Stevenhagen een grens heeft overschreden. Smaad is niet acceptabel. Hij is gewaarschuwd, indien hij het weer doet zullen wij direct weer aangifte doen. Hij heeft vaker bestuurders volkomen ten onrechte beschuldigd, dat moet nu afgelopen zijn. Kritiek is prima, daar moet je tegen kunnen. Maar smaad, zonder reden mensen, beschuldigen kan niet."

-advertenties-

-goede doel-