De gemeente is van plan dit najaar de populieren in de windsingel aan de Hitchcockstrook in de Leyens te vervangen. De bewoners zijn hierover afgelopen week geïnformeerd. Om tegemoet te komen aan de reacties van inwoners zal de gemeente de nieuwe bomen bij de woningen laag houden.

20120925 3562De gemeente heeft in april een bewonersbijeenkomst gehouden waarbij alle bewoners hun wensen konden aangeven voor de nieuwe situatie. Uit de reacties blijkt dat de meeste bewoners willen dat de windsingel zo snel mogelijk wordt vervangen. Ook willen de meeste bewoners vanwege schaduw en veiligheid graag laag blijvende bomen terug. Aan de andere kant is er de cultuurhistorische waarde van de windsingel. Daarom wil de gemeente graag dat één van de oorspronkelijke boomsoorten terugkomt, zoals de populier of de els. Bovendien speelt ook de diversiteit van bomen in de wijk een rol. Dit, samen met de voorkeur van de bewoners, heeft de keuze van de gemeente bepaald voor de populier als nieuwe boomsoort, maar deze populieren bij de woningen laag te houden. Op die plaatsen worden de bomen niet hoger dan 5 tot 7 meter.

Start vergunningsprocedure in september

De gemeente is van plan in september te starten met de vergunningsprocedure. Uitzondering vormt het deel waar zich een nest van de boomvalk bevindt. Voor dit deel wordt een vergunning aangevraagd zodra de boomvalk het nest niet meer gebruikt of eerder, als dit vanwege veiligheid noodzakelijk is.

Boomvalk

Omdat een boomvalk in de populierenwindsingel broedt en deze wettelijke bescherming geniet én er geen aantoonbaar direct gevaar dreigt, mag de windsingel niet in één keer worden gekapt. Een deel van de singel moet blijven staan tot de boomvalk is ‘verhuisd’. Dit kan meerdere jaren duren. Om de veiligheid van deze bomen zo goed mogelijk te kunnen waarborgen, zal de gemeente ze jaarlijks inspecteren.

Oorsprong windsingel

De windsingel is belangrijk voor de structuur en daarmee het karakter van de wijk Buytenwegh de Leyens. De bomen stonden hier al vóór de bouw van de wijk. De windsingels vormden oorspronkelijk de begrenzing van boomgaarden in de oude agrarische polderstructuur en waren mede het uitgangspunt voor het stedenbouwkundig ontwerp van de wijken. Daarom vindt de gemeente het van belang de singels te handhaven.

-advertenties-

-goede doel-