theater-kwadrant7Kwadranttheater onmiddellijk gesloten

Het Kwadrantheater aan de Franklinstraat 15 is maandag 29 juli met onmiddellijke ingang voor gebruik gesloten omdat de veiligheid in het geding is. De huidige brandmeldingsinstallatie werkt niet meer, ondanks allerlei pogingen om deze installatie draaiende te houden.

Nieuwe installatie

De hoop bestond dat de huidige installatie het nog zou volhouden tot het moment dat de nieuwe installaties worden opgeleverd. De aannemer begint op 19 augustus met het aanbrengen van deze nieuwe installaties. Deze werkzaamheden voor de brandmeldingsinstallatie duren naar verwachting tot eind september 2013.

Gebruikers

De hoofdgebruiker van het pand, Stichting Greg en Baud Productions, is gisteren op de hoogte gebracht van de sluiting; andere gebruikers worden spoedig geïnformeerd. Een meevaller is dat het momenteel vakantie is, een periode waarin niet veel van het Kwadranttheater gebruik wordt gemaakt. Omdat in september repetities en voorstellingen weer beginnen, wordt zo spoedig mogelijk met gebruikers bekeken welke gevolgen er voor hen zijn, en of er ter overbrugging tot eind september alternatieven in beeld kunnen worden gebracht.

-advertenties-

-goede doel-