Zoetermeer-topografieIdeeën die het leven bewoners prettiger kunnen maken? Ideeën die de wijk mooier, beter, of veiliger maken? Een sportief evenement organiseren voor alle bewoners of jongeren uit de straat om elkaar zo beter te leren kennen? Een speeltuintje opfleuren met schilderingen op de tegels? Een creatieve of muzikale workshop organiseren voor uw buurtgenoten? Een veiligheidsnetwerk opzetten in de straat of buurt? Als die vragen leven, dan roept de gemeente bewoners op vooral gebruik te maken van het budget ‘Wijk aan zet!’. Bewoners met goede ideeën voor de leefbaarheid van de wijk of buurt worden uitgenodigd om een beroep te doen op deze bijzondere subsidie. Wijk aan zet is snel en gemakkelijk en kent zo goed als geen spelregels. Iedereen kan met suggesties, ideeën en initiatieven komen. Belangrijk is dat het budget alleen bestemd is voor activiteiten die als doel hebben dat mensen meer met elkaar omgaan, elkaar groeten op straat en iets voor elkaar kunnen betekenen. Dat betekent ook dat de activiteiten moeten openstaan voor een (grote) groep bewoners uit een straat of buurt.

Voorbeelden activiteiten Wijk aan zet!

Er zijn al veel voorbeelden van activiteiten die geheel of gedeeltelijk zijn gesubsidieerd uit het budget Wijk aan zet, zoals:

-Kleurklanken, een evenement om kunst en muziek onder de aandacht te brengen van bewoners

-Straatfeest met Oudhollandse spelletjes en liedjes uit de oude doos

-Buurtfeest met muziek, sportactiviteiten

-Barbecue met als doel elkaar beter te leren kennen

-Zomerfeest met als doel stimuleren van ontmoeting tussen buurtbewoners

-Verhalentafel, mensen tot elkaar brengen door middel van het verbeteren van de communicatie onderling

-Opfleuren van speelplekje met kleurrijke schilderingen.

-Activiteiten tijdens burendag

-Outdoor fitness

-Skatebaan

-Jongeren Ontmoetingsplek

-Sportveldje opknappen

-Opschoonactiviteiten in verschillende buurten

Subsidie aanvragen?

Wijkbewoners die mogelijkheden zien met het budget van Wijk aan Zet kunnen altijd terecht bij de wijkpost in hun buurt. De aanvraag voor subsidie is ook digitaal mogelijk via www.zoetermeer.nl . Op de formulierenpagina – Wonen > leefomgeving – staat het formulier subsidieaanvraag Wijk aan zet! De gemeente is hiervoor ook telefonisch bereikbaar via 14 079.

-advertenties-

-goede doel-