oh-station-dreeslaan 2Sinds oktober 2013 wordt het geluid van de RandstadRail niet alleen gemeten aan het spoor, maar ook op twee plaatsen bij de woningen aan de Schiebroekstraat. In dit eerste kwartaal van de meting is er een gemiddelde norm gehaald van 62 dicibel (Db), waar 55Db de bovengrens is.

Bewoners klagen al langer over geluidshinder op het traject waar de trams op hoogte rijden. Dit wordt ook wel 'Het viaduct' genoemd of 'kunstwerk'. 

Geluidsmetingen zijn door het Stadsgewest Haaglanden (noot redactie: zij zijn eigenaar van de RR) ingesteld op verschillende punten, bijvoorbeeld ook in Pijnacker-Nootdorp en Leidschendam, om de geluidsnormen te meten. De gemeente Zoetermeer heeft hier twee meetpunten aan toegevoegd na aanhoudende klachten van bewoners langs het traject in Oosterheem.

Geluidsnorm is lastig te duiden, zo stelde wethouder Hans Haring. 55Db als gemiddelde op jaarbasis zegt niet zo veel. Zo kan het voorbij rijden ineens vervelender worden wanneer het voertuig een piepend of knarsend geluid maakt. Het kan zijn dat dit aan een specifiek voertuig ligt. Juist dit wilden het Stadsgewest en de HTM meten. 

De betrokken ambtenaar, Peter Verheggen legt uit: "We hebben nu enorm veel data en hebben deze goed bestudeerd. Daaruit kunnen we concluderen dat het geluid niet versterkt wordt door de betonnen bodem van het viaduct. Het ziet er naar uit dat het meer van de rails of de tramwielen komt. Een meting over de periode van een jaar geeft pas echt een goed beeld, dan hebben we bij alle weersomstandigheden gemeten. Ook kan de HTM dan testen of het beter slijpen van de rails en onderhoud van de trams invloed hebben op het geluid."

Wethouder Haring stuurt deze gegevens naar de raad, zonder concrete aanbevelingen voor bijvoorbeeld geluidsremmende maatregelen. Hij wil eerst, zoals afgesproken, meer data afwachten. Hij geeft echter aan dat het er naar uit ziet dat er geluidswerende maatregelen genomen moeten worden. Te denken valt aan platen of schermen met geluidswerend materiaal. "Het gaat om een traject van meer dan één kilometer. Ik weet dat het Stadsgewest zich als eigenaar van de RR verantwoordelijk voelt voor het overschrijden van de geluidsnorm."

De monitoring van het geluid is te volgen op Sensoornet.nl waar de gemeten data live te volgen is. Het lezen van deze gegevens is niet makkelijk. Daarom zijn bewoners en Raadsleden eerder wegwijs gemaakt in het interpreteren van de cijfers.

 

 

-advertenties-

-goede doel-