Zoetermeer-vlagLet op incasso's van uw bankrekening voor gemeentelijke heffingen!

In Nederland is een frauduleus bedrijf dat automatisch geld int van bankrekeningen. Al diverse gemeenten zoals Oud-Amstel, Alphen a/d Rijn en Amstelveen maken melding van deze fraude. Het bedrijf doet incasso’s met de mededeling ‘gemeentelijke heffingen’ of ‘uw jaarlijkse gemeentelijke heffingen’. Dit is géén afschrijving van de gemeente Zoetermeer. Bewoners worden opgeroepen afschrijvingen te controleren en als het niet klopt, de afschrijving te laten terugboeken.

Bij de gemeente Zoetermeer is tot nu toe één melding binnengekomen over zo’n verdachte afschrijving van € 49,95 door middel van een automatische incasso met de mededeling ‘Gemeentelijke heffing 2013’. Het bedrijf doet zich voor als gemeente, of als bureau dat namens de bewoner bezwaar gaat maken tegen de gemeentelijke heffingen.

Het gaat om het bedrijf Worldwide Administrators B.V. dat in opdracht van Hopmans Holding B.V. via automatische incasso onterecht € 49,95 van de rekening afschrijft. De gemeente heeft hier geen opdracht voor gegeven en het geld komt niet op een bankrekening van de gemeente terecht. Op dit moment is verder bekend dat Hopmans Holding B.V. zich in andere gevallen in het land voordoet als gemachtigde van de getroffen inwoners om namens hen bezwaar in te dienen tegen gemeentelijke belastingen voor een prijs van € 49,95. Wellicht opereert het bedrijf ook onder andere namen.

Is er bij u een onterechte afschrijving van uw rekening gedaan? U kunt het bedrag binnen 56 dagen laten terugboeken (storneren) door uw eigen bank. U kunt dit met digitaal bankieren vaak ook gewoon online doen.

Heeft u verdere vragen, dan kunt u contact opnemen met de gemeente op telefoonnummer 14079 of contact opnemen met uw bank.

-advertenties-

-goede doel-