Kennis maken met kunst en cultuur

Muzikalewereldreis

De muzikale wereldreis is ontwikkeld door het CKC en maakt deel uit van het Kunstmenu dat door de gemeente Zoetermeer wordt aangeboden aan het primair onderwijs. De gemeente Zoetermeer stimuleert dat zoveel mogelijk leerlingen kennis maken met kunst en cultuur. Mirjam merkt op: “er komen heel veel onontdekte talenten naar boven door muziek. Het is belangrijk dat de kinderen zich bewust worden dat zij zich ook kunnen uiten in muziek en cultuur, zoals anderen dat in bijvoorbeeld sport doen.” Mado de Vries, hoofd primair onderwijs CKC: “Actief aan de slag met muziek is goed voor kinderen. Muziek stimuleert de intelligentie, vermindert concentratieproblemen en verbetert motoriek. Het zorgt dat kinderen zich goed voelen. Kortom: muziek maken is zeer leerzaam en hartstikke gezond!” Deze interactieve voorstelling bereikt 2600 leerlingen op 40 basisscholen in Zoetermeer.

Interactieve voorstelling

“De muzikale wereldreis is een interactieve voorstelling voor kinderen. Tijdens deze voorstelling leren zij kijken, luisteren, zingen, instrumenten bespelen en dansen.“ aldus Mirjam. Het versimpelde verhaal van ‘Reis om de wereld in tachtig dagen’ van Jules Verne wordt gebruikt als leidraad voor haar lessen. “We gaan langs verschillende landen, uit die landen krijgen ze verschillende soorten muziek te horen en ze kunnen het zelf ook uitproberen.” Door de kinderen mee te laten doen in de voorstelling vinden ze de juiste balans tussen aandachtig luisteren en enthousiast meedoen.

-advertenties-

-goede doel-