Molenaar Bart

Bart Dooren was in het verleden molenaar bij molen De Roos in Delft. Deze molen is in maart 2010 stilgezet en van zijn wieken ontdaan vanwege de aanleg van de spoortunnel in Delft, die precies onder de molen doorloopt. Bart had daardoor (tijdelijk) geen molen. Toevallig hoorde hij dat onze Zoetermeerse molen een molenaar zocht en iedereen was blij toen hij -in elk geval voor enkele jaren- bij molen De Hoop kon komen draaien.

De verwachting is dat Molen De Roos in Delft in het komende voorjaar weer van zijn wieken wordt voorzien en dan zal kunnen draaien.

Bart Dooren heeft onlangs besloten dat hij niet teruggaat naar Delft maar molenaar blijft van molen De Hoop in Zoetermeer. De prettige samenwerking met alle vrijwilligers, maar vooral het feit dat De Hoop nog volop als korenmolen in gebruik is, zijn de voornaamste redenen voor Bart om in Zoetermeer te blijven.

Het bestuur van Stichting Molen De Hoop en de andere vrijwilligers zijn erg blij met de keuze van Bart.

-advertenties-

-goede doel-