20130114 9809

Docente Arja Bol (midden) laat wethouder van Leeuwen (rechts) zien hoe de extra begeleiding in zijn werk gaat

 

Wethouder Mariëtte van Leeuwen kwam maandagochtend 14 januari zelf een kijkje nemen in de nieuwe Taalplusklas van het ONC Clauslaan. Bij Taalplus krijgen leerlingen die met een taalachterstand (van 1 à 2 jaar) van de basisschool af komen, maar wel slim genoeg zijn om minimaal een opleiding op mavo-niveau te volgen, de kans om hun talenten te benutten.

Een taalachterstand kan bijvoorbeeld ontstaan als een leerling thuis een andere taal spreekt dan op school, of niet zijn hele lagere schoolperiode in Nederland heeft gewoond. De leerling krijgt in Taalplus veel extra aandacht op taalgebied, maar volgt tegelijk ook het reguliere programma. Na het jaar Taalplus is het de bedoeling dat de leerling de achterstand zodanig heeft ingehaald dat hij of zij zijn opleiding verder op de reguliere mavo of havo kan afmaken.

Taalplus is het vervolg op de Kopklas, waarin leerlingen in een tussenjaar werden voorbereid op het Voortgezet Onderwijs. Met Taalplus wordt nu geen jaar meer ‘verloren’, maar volgt de leerling ook het reguliere brugklasonderwijs. Dat betekent wel dat Taalpus extra inspanning en motivatie vraagt van de leerlingen!

20130114 9800Vóórdat het Taalplus schooljaar begint, worden de leerlingen getest en ondertekenen zij zelf, hun ouders en de school een verklaring tot inspanningsverplichting. De kinderen krijgen naast de gewone lesuren 3 uur per week extra les in taal, en worden daarnaast door twee vaste docenten bij de helft van alle lessen begeleid. Bij de aardrijkskundeles die door een docent aardrijkskunde wordt gegeven, zit dan bijvoorbeeld ook de Taalplusdocent die extra ondersteuning voor het taalbegrip kan geven.

Op dit moment doen 10 leerlingen afkomstig van verschillende basisscholen in Zoetermeer mee aan het Taalplusprogramma. Met de motivatie van de leerlingen zit het wel goed. Voor de komst van de wethouder gingen zij ook in de pauze nog even door met de les, om te laten zien hoe het nou precies werkt in zo’n Taalplusklas. Mariëtte van Leeuwen: ”Je kon gewoon aan alles merken dat deze kinderen er echt voor willen gaan! Ze krijgen nu de kans om toch het onderwijs te volgen wat past bij hun intelligentie en die kans laten ze niet lopen.”

De twee vaste docenten in de Taalplusklas zijn Arja Bol en Roos Meijer. Arja gaf al eerder les in de Kopklas en heeft al veel ervaring met deze kinderen. Arja: ”De extra lessen zijn best een belasting voor de kinderen, maar ze merken ook dat het hen helpt. De taallessen na schooltijd worden ook minder ‘schools’ gegeven, maar meer in een huiskamersfeer. Het is hard werken maar het mag ook best gezellig zijn! De solidariteit in de groep is ook heel groot, de 10 Taalplussers zitten in hetzelfde schuitje en hebben intensief contact met elkaar door alle extra lessen. Ze steunen elkaar dan ook door dik en dun!”

 20130114 9803

Taalplus

Het doel van Taalplus is om met extra aandacht en taalondersteuning de achterstand van leerlingen zodanig te verkleinen, dat zij een opleiding kunnen volgen die past bij hun intellectuele mogelijkheden. De leerling volgt gewoon het eerste jaar van het voortgezet onderwijs, maar krijgt hierbij extra taalondersteuning. Uitbreiding van de woordenschat, technisch en begrijpend lezen, spelling en grammatica, mondelinge communicatie, alles komt aan bod. De leerlingen doen niet langer over hun opleiding, maar kunnen wel langere schooldagen hebben dan gebruikelijk is.

Leerlingen worden aangemeld door hun basisschool, waarna zij getest worden of ze voor Taalplus in aanmerking komen. Uiteindelijk beslissen de ouders natuurlijk of het kind naar de Taalplusklas kan gaan.

-advertenties-

-goede doel-