IMG00293-20130110-0849

De Time Out van het Informatie Centrum Onderwijs Zoetermeer (ICOZ) heeft van de Pelgrimshoeve een bedrag van €500,- toegekend gekregen voor de aanschaf van een digitaal drumstel.

Het drumstel stelt, naast een stuk muzikale vorming, jongeren in staat om zich op een andere dan verbale wijze emotioneel uit te drukken. Een waardevolle aanschaf dus, waarvoor geen reguliere middelen waren!

Wat is de Time Out

In de Time Out van ICOZ worden jongeren opgevangen die door uiteenlopende oorzaken tijdelijk niet op hun school van voortgezet onderwijs de lessen kunnen volgen.

Tijdens de periode Time Out (maximaal drie maanden) wordt samen met de jongere, zijn ouders en de school gezocht naar de oorzaken van de problemen en een aanzet gegeven in de aanpak ervan.

Jaarlijks maken ruim 40 Zoetermeerse jongeren gebruik van de Time Out.

-advertenties-

-goede doel-