0Q4C5803

De Zoetermeerse gemeenteraadsfractie van ChristenUnie-SGP en het CDA ontvingen burgemeester Aptroot in de Vredekerk aan de Zwaardslootseweg, met presentaties, een overdenking, een heerlijk warm buffet en een optreden van kinderkoor The Green Voices.

0Q4C5820In de Vredekerk waren naast predikanten, oudsten en voorgangers ook enkele ambtenaren en politici aanwezig. Tijdens de presentaties, gegeven door buurtcentra van Perron 28 en Perron 61, stichting Present, Break for Kids, SCET, Voedselbank Zoetermeer en Schuldhulpmaatje, werd het open karakter en de maatschappelijke betrokkenheid van de Zoetermeerse kerken extra belicht. Ds. Mulder van de Vredekerk had als laatste het woord voor een korte overdenking met gebed voor het eten. De jonge zangertjes van gospelkoor The Green Voices zorgden bij wijze van afsluiting voor de vrolijke noot die avond.

Oren en ogen open

Na de presentaties onderstreepte burgemeester Aptroot het gezamenlijke doel waar gemeente en kerk voor staan in de stad. “Je wordt als burgemeester met veel dingen geconfronteerd. Er is een boel ellende. Ook vanavond heb ik van u daar voorbeelden van gehoord. De gemeente wil constant in contact blijven met de stad. Wij hebben onze oren en ogen open. Ook u bent niet alleen een geloofsgemeenschap, maar u werkt breed samen. Dat zie je niet alleen bij kerken, maar ook bij de vele verenigingen, sportclubs en andere organisaties in de stad. U neemt uw maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ik ben blij dat dit allemaal gebeurt, want het is hard nodig in een grote stad als Zoetermeer.”

Foto's: Jan van Es

-advertenties-

-goede doel-