Onder de titel 'Zin in 't alledaagse geven vijf enthousiaste Zoetermeerse schrijvers hun stadsgenoten 'stof tot nadenken'. In onze column over zingeving vandaag: Bezield worden door iets moois.

Pinksterbloem Cardamine pratensis 02 xndrPinksteren is misschien wel het ‘moeilijkste’ christelijke feest. De Bijbel vertelt dat de discipelen van Jezus tijdens Pinksteren vervuld werden van de Heilige Geest (Handelingen, hoofdstuk 2). Ze spraken ‘in tongen’: ook vreemdelingen uit alle windstreken verstonden hen. De vervulling van ‘De Geest’ is in de loop van de tijd verbreed, niet meer voorbehouden aan volgers van Jezus. In onze spreektaal betekent ‘de geest krijgen’ bezield worden tot iets groots of moois. We denken dan al gauw aan een kunstwerk of een onderneming.

Vergis ik me, of is het zo dat we dan voorbijgaan aan wetenschappelijke inventiviteit of maatschappelijke en politieke betrokkenheid? Bijvoorbeeld figuren als Albert Einstein, Florence Nightingale, Albert Schweitzer, Jane Goodall, Nelson Mandela. Ook zo’n bevlogen inspirator was de Amsterdamse wethouder Floor Wibaut. In 1914 startte hij een indrukwekkend programma van bouw van volkswoningen. Hij overleed in 1937, zes jaar na zijn pensionering. Zijn geest leeft voort in zijn idealen: ‘Er is maar één land: de aarde. Er is maar één volk: de mensheid. Er is maar één geloof: de liefde.’

Blogschrijver: Koert Vrijhof


De Zoetermeerders die mee schrijven aan deze column komen uit twee groepen die regelmatig schrijven over zingeving. Dit zijn ‘Zingeving jong senioren Zoetermeer' en initiatiefgroep ‘Buiten de lijntjes’. De werkgroep ‘Zingeving jong senioren Zoetermeer’ heeft zich tot doel gesteld door middel van interviews levensverhalen van (jong)senioren te verzamelen. De initiatiefgroep 'Buiten de lijntjes’ is gehuisvest in de Adventskerk aan het Wilhelminapark. Zij willen buiten de kaders denken en een breed scala aan activiteiten organiseren rond zingeving.

 De vorige columns 'Zin in 't alledaagse' kunt u hier vinden: Zin in 't alledaagse

-advertenties-

-goede doel-