Binnenkort komt de grond van het VrijeTijdsCentrum en de wijktuinen aan de Voorweg vrij. Deze voorzieningen verhuizen naar stadsboerderij Het Buitenbeest aan de overkant van de weg. De gemeenteraad heeft besloten om op de grond van het TVC en de wijktuin een woongebied te maken met behoud van het historisch karakter. De komende weken vindt een onderzoek onder projectontwikkelaars plaats naar de haalbaarheid van deze plannen.

mz-vtcvoorweg2Na dit onderzoek start de gemeente de procedure voor een nieuw bestemmingsplan om de woningbouw te kunnen realiseren. Het behoud van het historisch karakter is een belangrijk uitgangspunt. Om ervoor te zorgen dat de toekomstige woningen passen bij dit historisch karakter, stelt de gemeente een beeldkwaliteitsplan op. De gemeente legt de zogeheten voorontwerpen van het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan voor aan de buurtbewoners tijdens een informatieavond in de loop van dit jaar.

Speelboerderij

De locatie van stadsboerderij Het Buitenbeest wordt uitgebreid om het VrijeTijdsCentrum en de wijktuinen aan de Voorweg onder te brengen. Het college heeft gekozen voor deze samenvoeging omdat de voorzieningen toe zijn aan renovatie. Door ze samen te voegen, kan de gemeente een moderne voorziening realiseren, met behoud van het authentieke karakter. Naar verwachting is deze nieuwe speelboerderij tweede kwartaal 2014 klaar.

-advertenties-

-goede doel-