Vanaf 1 januari 2014 kunnen Zoetermeerders uitsluitend op afspraak naar het Stadhuis. De vrije inloop is niet meer mogelijk. Inmiddels zijn er al 8000 inwoners geholpen zonder enige wachttijd.

sh-stadhuisVolgens de dienstverleningsnormen is het voor iedereen mogelijk om een afspraak binnen twee weken in te plannen. Inwoners worden volgens deze normen ook binnen vijf minuten geholpen na hun afsprakentijd. Deze manier van werken bevalt heel goed, volgens de Zoetermeerders.

Met een afspraak de deur uit

Als het voorkomt dat een inwoner zonder afspraak binnenkomt, dan lukt het vaak om alsnog een afspraak te maken voor dezelfde dag. Dit kan in de digicorner van het Stadhuis, eventueel met hulp van de gastvrouw. Blijkt dit op dezelfde dag toch niet mogelijk of niet goed uit te komen voor de inwoner, dan lukt een afspraak altijd nog op één van de dagen erna.

Voor alle producten en diensten waarvoor inwoners langs willen komen bij de gemeente is het noodzakelijk van te voren digitaal een afspraak te maken. Denk aan de aanvraag van een paspoort of rijbewijs, aangifte van geboorte of de inzage van een bestemmingsplan. Een afspraak is te maken via www.zoetermeer.nl/afspraakmaken .

Voor het afgeven van post of het inleveren van een verloren/gevonden voorwerp is een afspraak niet nodig.

Geen computer

Zoetermeerders die niet over een computer of een internetverbinding beschikken, kunnen in de hal van het Stadhuis digitaal een afspraak maken. Dit kan ook bij een van de wijkposten.

-advertenties-

-goede doel-