bezuinigingenHet college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de subsidie aan Vierstroom voor het ontmoetingscentrum Rokkeveen voort te zetten. Het ontmoetingscentrum is bedoeld voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Een tussentijdse evaluatie laat zien dat de pilot positief verloopt en dat het ontmoetingscentrum na een jaar volledig bezet is. De voorziening is opengesteld voor AWBZ-cliënten en voor inwoners die op grond van de Wmo hiervoor in aanmerking komen.

Decentralisatie AWBZ

De subsidie voor het ontmoetingscentrum is bedoeld om de periode te overbruggen in de overgang naar de decentralisatie van de AWBZ per 1 januari 2015. De gemeente wordt immers uitvoerder van de AWBZ via de Wmo.

-advertenties-

-goede doel-