20140211-10545

Betty Okero, mensenrechten activiste uit Kenia, spreekt de studenten toe op MUNA

Voor de negende maal organiseert het Alfrink College in het kader van haar tweetalig onderwijs een grote internationale conferentie onder de naam Model United Nations Alfrink (MUNA). Naast deelnemende scholen uit Nederland en Europa, doen dit jaar ook leerlingen van scholen uit Turkije en India aan MUNA mee.

20140211-10538Het centrale thema van de conferentie haakt in op het 65 jarig jubileum van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die op 10 december 1948 door de Verenigde Naties in New York werd aangenomen. In verschillende comités zullen leerlingen in debat gaan over allerlei mensenrechten- vraagstukken.

300 leerlingen doen mee als deelnemer, waarvan ongeveer 130 uit het buitenland. Zo zijn er naast de scholieren uit Turkije en India, ook scholen uit Engeland, Duitsland, Frankrijk en Spanje vertegenwoordigd. De buitenlandse leerlingen worden grotendeels ondergebracht bij hun leeftijdsgenoten van het Alfrink, zodat zij ook buiten de conferentie veel met andere culturen in contact kunnen komen. De MUNA is een grote happening op het Alfrink, waar heel de school naar uit kijkt en aan mee wil werken. De organisatie is voor het merendeel in handen van de leerlingen zelf, 5 en 6 VWO leerlingen, die in teamverband werken aan het organiseren van de vele activiteiten. MUNA betekent veel met elkaar praten, naar elkaar luisteren en een brug slaan naar de ander. Op MUNA leren de jongeren dat zij dat ook prima zelf kunnen!

 

Bijzondere sprekers

Door de bijzondere samenwerking van het Alfrink College met het Humanity House in Den Haag en de Rooms Katholieke mensenrechtenorganisatie Justitia et Pax, is het wederom gelukt om mensenrechtenverdedigers afkomstig uit het buitenland naar het Alfrink College te halen om tijdens MUNA met de leerlingen in gesprek te laten  gaan.

Zo zal Sylvestre Bwira, een uit Oost-Congo afkomstige verdediger van de mensenrechten, de scholieren boeien met zijn eigen verhaal. Nadat hij in opstand kwam tegen het onrecht in zijn land werd hij gearresteerd en  gemarteld. Hij vluchtte met hulp van de Nederlandse overheid in 2010 en werkt sindsdien voor de mensenrechtenorganisatie Justitia et Pax.

Mensenrechtenspecialist en beeldend kunstenaar Jakob de Jonge zal op dinsdag 11 februari  de leerlingen tijdens de openingsceremonie toespreken.

 

20140211-10533   20140211-10547

Betty Okero verlengt verblijf voor Alfrink College

 

Betty Okero, voorzitter van Keniaanse burgerrechtenorganisatie CSO Network, heeft besloten haar verblijf in Nederland met een dag te verlengen. CSO netwerk is een toonaangevende organisatie in Kenia die opkomt  voor de mensenrechten en zich naast de mensenrechtenkwesties onder andere bezig houdt met vraagstukken omtrent onderwijs en gezondheidszorg in Kenia. Mevrouw Okero, die in Nederland verblijft op uitnodiging van het ministerie van Buitenlandse zaken en Justitia et Pax, heeft op verzoek van het Alfrink College haar verblijf in Nederland met een dag verlengd zodat zij in staat was het woord te voeren tijdens de openingsceremonie van de 9e internationale MUNA Conferentie. Betty sprak in haar speech over de dromen die kinderen over de hele wereld hebben, dromen om later leraar te worden, piloot, of dokter. Maar veel kinderen in arme gebieden kunnen niets met deze dromen omdat zij bijvoorbeeld geen toegang hebben tot scholing, één van de rechten van de mens. De uitdaging is dan ook om mensen te helpen hun dromen waar te maken. Betty Okero: “Zonder rechten is er geen hoop, geen waardigheid en uiteindelijk ook geen leven. Het is een gevecht niet van één land, maar van iedereen samen!”.

 

Het geheel zal donderdag 13 februari worden afgesloten met een sluitingsceremonie, waarbij burgemeester Aptroot van Zoetermeer het woord zal voeren.

Dit groots opgezette onderwijsproject maakt deel uit van het internationaliseringprogramma dat het Alfrink College zijn leerlingen aanbiedt in het kader van het tweetalig onderwijs en wordt inmiddels voor de negende maal gehouden.

 

-advertenties-

-goede doel-