vuurwerkNet als vorig jaar heeft GroenLinks Zoetermeer het meldpunt vuurwerkoverlast geopend. Schade, overlast en gevaarlijke situaties door vuurwerk kunnen gemeld worden op vuurwerkoverlast.nl. Het meldpunt is een initiatief van 20 gemeentelijke en provinciale afdelingen, waaronder GroenLinks Zoetermeer.

Vorig jaar kwamen op het meldpunt bijna 90.000 meldingen binnen. Dat was 10 procent meer dan het jaar daarvoor. Naar aanleiding van de overlast in voorgaande jaren hebben ruim 30 gemeenten vuurwerkvrije zones ingesteld. De Tweede Kamer besloot bovendien de afsteektijd in te korten. Op Oudejaarsdag mag dit jaar pas vanaf 18:00 uur vuurwerk worden afgestoken, dat was 10:00 uur.

De website blijft open tot 3 januari 2015. De meldingen worden verwerkt in een rapport dat begin 2015 aan de Tweede Kamer en aan 20 burgemeesters zal worden aangeboden.

Via het meldpunt brengt GroenLinks in kaart of de vuurwerkvrije zones effect hebben en of het inkorten van de afsteektijden tot minder overlast leidt. Op plekken waar nog veel overlast is, zal GroenLinks gemeenten adviseren om volgend jaar een vuurwerkvrije zone in te stellen.

GroenLinks zet zich in voor een vrolijke en feestelijke jaarwisseling, zonder overlast en slachtoffers. Het liefst ziet de partij dat vuurwerk met Oud en Nieuw niet meer door amateurs wordt afgestoken, maar er in plaats daarvan vuurwerkshows worden georganiseerd door professionals.

-advertenties-

-goede doel-