leergeldStichting Leergeld Zoetermeer ontvangt van het Oranje Fonds € 7000,00. De Stichting ondersteunt in Zoetermeer kinderen die in de knel komen te zitten door armoede in het gezin. Ondanks dat er veel aan armoedebeleid wordt gedaan blijken de voorliggende voorzieningen niet altijd toepasbaar of toereikend om kinderen waar thuis weinig of geen geld is te helpen. Leergeld laat die kinderen zo ‘normaal’ mogelijk naar school gaan en aan vrijetijdsbesteding doen. Leergeld wil hiermee voorkomen dat de kinderen in een sociaal isolement terecht komen. Zoetermeer heeft meer dan 3600 van dit soort kinderen. Leergeld slaagt erin om circa 10% van deze kinderen daadwerkelijk te helpen.

Het Oranje Fonds steunt stichting Leergeld nu met de aanschaf van nieuwe computers en software. De huidige ICT voorziening dateerde nog van begin 2005 en het materiaal om de aanvragen te verwerken, te toetsen en te beheren voldeed absoluut niet meer. De traagheid van het verouderde systeem maakte dat vrijwilligers die al eigen tijd vrij maken veel te veel tijd kwijt waren aan het verwerken van de administratie. Elk verzoek tot extra middelen kent namelijk een nauwkeurige procedure met veel administratieve handelingen: van inkomensintake, huisbezoek tot eventuele toekenning en verstrekken van vouchers.

Met de donatie van het Oranje Fonds kunnen aanvragen sneller afgehandeld worden en krijgen kinderen sneller duidelijkheid.

FreshPC Zoetermeer komt de stichting daarin ook nog ruimhartig tegemoet door kwalitatief hoog materiaal te leveren en te onderhouden. Stichting Leergeld is altijd op zoek naar ondernemers of particulieren die willen bijdragen om zoveel mogelijk kinderen te kunnen helpen.

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Afgelopen jaar besteedde het
€ 31 miljoen aan organisaties die een betrokken samenleving bevorderen in het koninkrijk der Nederlanden. Door deze bijdragen ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plaats in de samenleving. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn al sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.

 

-advertenties-

-goede doel-