vuurwerkSinds zondag 22 december is het meldpunt www.vuurwerkoverlast.nl   weer opengesteld. Het is het tweede jaar dat mensen rond de jaarwisseling daar de overlast van vuurwerk kunnen melden. Het meldpunt is een initiatief van 15 lokale GroenLinks-fracties, waaronder GroenLinks Zoetermeer. Het initiatief wordt ondersteund door het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap.

Het meldpunt had de afgelopen dagen te kampen met slechte bereikbaarheid door cyberaanvallen, de initiatiefnemers hopen dat de site vanaf 27 december weer volledig in de lucht is zodat mensen meldingen kunnen doen.

De initiatiefnemers willen met het meldpunt de omvang van de vuurwerkoverlast in beeld brengen. Elk jaar wordt er weer meer en zwaarder vuurwerk afgestoken en neemt schade en het aantal vuurwerkslachtoffers toe. Oud en Nieuw is voor veel mensen steeds minder een feestje. De meldingen worden gebruikt om bij de landelijke en lokale politiek aan te dringen op maatregelen tegen vuurwerkoverlast. De initiatiefnemers zouden het liefst zien dat vuurwerk alleen bij professionele shows wordt afgestoken en niet door amateurs.

Zoetermeerse klachten

Vorig jaar stroomden er in twee weken tijd 80.000 klachten binnen bij het meldpunt. De meeste klachten gingen over te vroeg afgestoken vuurwerk, harde knallen en onveilige situaties op straat. Uit Zoetermeer kwamen maar liefst 1065 klachten. Na vragen van de GroenLinks-fractie wilde het college van B&W extra maatregelen nemen tegen illegaal vuurwerk. GroenLinks zou graag nog een stap verder gaan en willen nadenken over een echte modernisering van het vieren van Oud en Nieuw. Het meldpunt vuurwerkoverlast.nl is opengesteld tot vrijdag 4 januari. De meldingen worden daarna gebundeld in een rapport dat begin 2014 aan de Tweede Kamer en de burgemeesters van 15 gemeenten zal worden aangeboden.

Link naar de schriftelijke vragen van 7 januari 2012:  vuurwerkoverlast.pdf

 

Kijk voor meer Politiek nieuws: Politiek nieuws

-advertenties-

-goede doel-