boomstronkDe gemeente trekt de verleende vergunningen in voor het kappen van 411 platanen in acht deelgebieden in de wijk Seghwaert. Op deze vergunningen kwamen 126 bezwaarschriften binnen die inmiddels bij de Commissie Bezwaar- en Beroepschriften zijn behandeld. Daarnaast bleek afgelopen week dat 49 bezwaarschriften niet mee zijn genomen in de procedure. Voor het college is dit reden genoeg om even pas op de plaats te maken en de vergunningen in te trekken. Het college vindt het erg vervelend voor de inwoners van Seghwaert en speciaal voor hen die hard mee hebben gewerkt aan het participatietraject, maar ziet zich toch genoodzaakt om het traject even stop te zetten. Inwoners van Seghwaert krijgen zo spoedig mogelijk een brief over de stand van zaken en de volgende stappen.

Bezwaarschriften

Het project ‘Vervangen platanen Seghwaert’, kwam in samenspraak met de bewoners in de wijk tot stand. Na de samenspraakprocedure en het aanvragen van de omgevingsvergunning voor het kappen van 411 platanen en de herplant van 225 bomen in de deelgebieden bleek de impact op de wijk groot te zijn. Er kwamen 126 bezwaren binnen. In verband met ingediende bezwaarschriften vond op 13 november 2013 een hoorzitting van de Commissie Bezwaar- en Beroepschriften plaats. Na de hoorzitting bleek dat 49 digitaal ingediende bezwaarschriften ten onrechte niet aan de Commissie zijn voorgelegd. Deze bezwaarmakers waren hierdoor niet in de gelegenheid om hun bezwaar voor de Commissie toe te lichten.

De ontbrekende bezwaren zijn na binnenkomst in het digitale systeem niet op de juiste plek voor afhandeling aangekomen. Na de constatering van deze fout is intern onderzoek uitgevoerd. Het systeem rond het digitaal indienen van bezwaren is opnieuw bekeken en aangepast. Inmiddels is een controlemechanisme ingebouwd en kan het probleem zich bij digitale bezwaarschriften niet meer voordoen. Bij alle andere producten binnen de digitale dienstverlening zijn de controlemechanismen nogmaals nagelopen. Hierbij zijn geen onregelmatigheden aangetroffen.

Overlast blijft bestaan

De platanen in de wijk zorgen op veel plekken voor overlast. Veel bomen zijn na meer dan 30 jaar te groot voor hun huidige plek, waardoor hun conditie achteruit gaat en boomziektes meer kans krijgen. Daarnaast veroorzaken de bomen op sommige plekken veel schaduw in woningen, tillen de wortels de trottoirtegels op en komen kabels en leidingen in de knel.

De betrokken wethouders benadrukken dat er geen acuut gevaar bestaat dat de platanen onveilige situaties veroorzaken. Bij een onveilige situatie wordt een boom die gevaar oplevert meteen gekapt.

Vanwege de ontstane situatie en de ongerustheid bij betrokken partijen komt de gemeente in het voorjaar van 2014 opnieuw terug bij de bewoners van Seghwaert met het inrichtingsplan, zodat iedereen daarop zijn reactie kan geven.

Dat wat door bewoners tijdens de ontwerpsessies is ingebracht blijft het uitgangspunt. Daarnaast zal zoveel mogelijk recht worden gedaan aan de ingediende bezwaren en wat verder door bezwaarmakers naar voren is gebracht.

Dit kan leiden tot een gewijzigd inrichtingsplan. In ieder geval zal de uitvoering van de plannen in verschillende fasen plaatsvinden.

-advertenties-

-goede doel-