pers-Edo-Haan-2Zoetermeer heeft 2012 afgesloten met een positief resultaat. Tussen inkomsten en uitgaven zit een plus van 1,5 procent (5,4 miljoen euro). Dat blijkt uit de jaarrekening 2012 die het college deze week aan de gemeenteraad aanbiedt. De raad beslist in het voorjaarsdebat eind juni hoe het financieel overschot wordt ingezet. Hiervan zal onder andere de reddingsoperatie van het CKC betaald worden en de tijdelijke openstelling van zwembad het Keerpunt deze zomer.

De zuinige houding van de gemeente in het huishoudboekje is de komende jaren hard nodig. Vanuit het regeringsbeleid verwacht het college van Zoetermeer nog extra miljoenenbezuinigingen voor de komende jaren. In 2013 zal 6 miljoen minder moeten worden uitgegeven.

In 2012 verkeerde Nederland en dus ook Zoetermeer nog steeds in guur weer. Bij elkaar moest Zoetermeer tot nu toe bijna 33 miljoen structureel per jaar bezuinigen. En het einde van bezuinigingen is met de gevolgen van het regeerakkoord van het kabinet Rutte-2 nog niet in zicht.

Wethouder Edo Haan (Financiën):”Ik ben blij met de ‘Zeeuws meisje’-houding van onze gemeente: geen cent te veel uitgeven. Het is daarmee helaas voorlopig nog niet klaar. De broekriem zal komend jaar wederom een gaatje strakker moeten worden aangehaald.”

De algemene rijksuitkering aan de gemeente werd in 2012 kleiner. De werkloosheid nam landelijk toe, maar in Zoetermeer bleef het aantal uitkeringen praktisch stabiel door een grote uitstroom uit de bijstand. Zo’n 7200 kwetsbare huishoudens gebruikten de ZoetermeerPas en 700 kinderen kregen een Sport- en Cultuurcheque.

Een bezuiniging die gewerkt heeft is de 50% afname van extern ingehuurde personen. Dit was 18 miljoen en is teruggebracht 6,8 miljoen, waar het steven 8 miljoen was van de gemeente.

Dat het niet blijft bij de bezuinigingen van 2012 is al duidelijk. Het huidige regeringsbeleid en versobering van de rijksbijdragen naar gemeenten zorgt ervoor dat wederom nieuwe bezuinigingsmaatregelen nodig zijn om de financiën van Zoetermeer sluitend te houden. Er zal 6 miljoen euro bespaard moeten worden per jaar.

"Niemand van de gemeente ambtenaren verdient boven de Balkenende norm," zo stelde Edo Haan. "Kortom, we hebben fors op de rem getrapt toen we het economisch slechte weer zagen aankomen." Van de 5 miljoen blijft er 3 miljoen over en dat zou bij de bezuinigingen van de komende jaren gevoegd kunnen worden. Dit is uiteraard aan de raad om te beslissen. De gemeenteraad bespreekt de jaarstukken in het resultatendebat op 10 juni.

 

-advertenties-

-goede doel-