stembureau-bordHet college stelt voor dat de bemensing van de stembureaus bij verkiezingen door vrijwilligers gebeurt en niet door inzet van uitsluitend ambtenaren. Dit alternatief is op verzoek van de gemeenteraad bekeken, maar blijkt niet uitvoerbaar en helaas niet goedkoper. Als er uitsluitend ambtenaren op de verkiezingsdag zouden worden ingezet, zijn er zoveel ambtenaren nodig dat het Stadhuis dicht zou moeten. De dienstverlening staat dan voor één dag helemaal stil. Dit heeft niet de voorkeur.

Daarnaast blijkt het geen bezuiniging om uitsluitend ambtenaren in te zetten. Een vaste vergoeding, zoals vrijwilligers die ontvangen, blijkt goedkoper. En het is natuurlijk zonde om ervaren en enthousiaste stembureauleden niet meer in te zetten.

Verder adviseert het college het aantal stembureauleden te beperken tot zes (voorheen zeven) en één voorzitter. In de avond worden er 23 tellers ingezet die de stembureauleden helpen met het tellen van de stembiljetten.

 

-advertenties-

-goede doel-