Het college stelt voor om voor de tijdelijke huisvesting van JJ Music House een definitieve omgevingsvergunning aan te vragen. Daarmee wordt voldaan aan de wens van de gemeenteraad om JJ Music House permanente huisvesting aan te bieden.

jjmusichouse2Het gebouw dat JJ Music House tot 2012 gebruikte moest verdwijnen om ruimte te bieden voor twee hockeyvelden. Het college bood vervolgens tijdelijke huisvesting aan tot het permanente onderkomen klaar was. De overbruggingshuisvesting bestond uit porto-cabins die overbodig waren geworden. Intussen kwam uit de gesprekken met JJ Music House over de nieuwbouw naar voren dat de hoogte van de huur voor deze nieuwbouw een struikelblok bleek te zijn.

Haalbaar plan

Omdat JJ Music House tevreden is met de tijdelijke huisvesting is onderzocht of het mogelijk is om voor het huidige gebouw een definitieve omgevingsvergunning aan te vragen. En met enkele bouwtechnische aanpassingen is dat mogelijk. Ook financieel is er sprake van een haalbaar plan.

jjmusichouse3Aad van Jole, eigenaar van het JJ MusicHouse: “Ik ben blij en verrast door deze beslissing. We hoopten er al lange tijd op dat we hier kunnen blijven. Het is een prachtige locatie voor het Music House, we hinderen hier niemand met de muziek. Dit is hopelijk voor langere tijd, misschien wel 10 tot 15 jaar. In deze tijd van crisis waren we wel bang dat het niet door zou gaan. In Nederland vallen steeds meer podia weg door de bezuinigingen. We vinden het hartstikke fijn dat we alle muzikanten van jong tot oud een podium kunnen blijven bieden.”

Toename verkeersdrukte

Met de komst van JJ Music House is er een toename van gemotoriseerd verkeer geconstateerd op het achterste deel van de Van der Hagenstraat. Onderzocht wordt of en hoe de toegenomen druk kan worden ontlast door verkeerstechnische oplossingen en hoe groot het parkeerterrein bij JJ Music House maximaal/minimaal moet zijn en wie daarvan gebruik mag maken.

-advertenties-

-goede doel-