Siemens0krant

FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming heeft vandaag in het kader van het Techniekpact een werkbezoek gebracht aan Siemens Nederland. Zij deed dat samen met Techniekpact-boegbeeld Paul de Krom, -ambassadeur André Kuipers en dertig studenten van ROC ID College.

De rondleiding bij de elektronicagigant werd verzorgd door Siemens-topman Ab van der Touw. Dezentjé: “Met dit werkbezoek onderstreept FME het belang van meer technici. Als er niet snel wat gebeurt, zal het tekort over drie jaar zijn opgelopen tot 155.000. Het is een van de belangrijkste groeibelemmeringen voor onze technologische bedrijven. Het is goed dat dit probleem nu breed wordt onderkend en dat het kabinet sámen met onderwijs en bedrijfsleven in actie komt.”

ROC ID College ziet enorme kansen en is op uitnodiging van Siemens van de partij. Hans de Jong, domeindirecteur Techniek: “Geweldig dat onze studenten bij zo’n werkbezoek aanwezig kunnen zijn en deze topmensen met dezelfde liefde voor techniek  mogen ontmoeten; heel inspirerend!” Volgens De Jong zijn er in het Groene Hart nog genoeg mogelijkheden voor meer regionale samenwerking , ook met het midden en kleinbedrijf. “Dit werkbezoek is de start van een nog intensievere samenwerking met als doelstelling om meer studenten te enthousiasmeren voor een beroep in de technologische sector”.

Er zijn al veel initiatieven om instroom in techniek te bevorderen, juist vanuit de bedrijven. Dezentjé: “Het Techniekpact is niet bedoeld om nieuwe initiatieven te ontwikkelen, maar om bestaande programma’s te verbeteren en te versnellen. Het gaat erom dat overheid, onderwijs en bedrijfsleven gezamenlijk de grote problemen oplossen. Daarom ben ik blij met de toezegging van minister Bussemaker van Onderwijs dat zij serieus werk wil maken van arbeidsmarktrelevantie in het opleidingsaanbod en dat ze bovendien onderkent dat techniekstudies meer geld moeten krijgen dan andere studies omdat ze nu eenmaal duurder zijn.”

 

 

-advertenties-

-goede doel-