sh-stadhuis-vanaf-markt2De gemeenteraad van Zoetermeer heeft maandagavond 8 april ingestemd met een voorbereidingskrediet voor de aanpak van de renovatie van het Stadhuis. Het college is blij dat de raad deze stap heeft gezet. "Deze beslissing zorgt ervoor dat we nu aan de slag kunnen om het Stadhuis kleiner, duurzamer en ook goedkoper te maken."

Het gaat om een investering van € 21 miljoen, een enorm bedrag, maar onder de streep zijn wij straks jaarlijks € 144.000 goedkoper uit. "Niets doen kost meer," aldus een positieve burgemeester Aptroot. "Deze beslissing is ook een signaal naar winkeliers en de eigenaar van de panden in het Stadshart om samen te gaan investeren en renoveren zodat onze binnenstad aantrekkelijker wordt."

Alternatieven
Tijdens de discussie in de gemeenteraad werden verschillende alternatieven, ideeën en eisen naar voren gebracht. De raad stemde uiteindelijk in met de plannen waarbij in de uitwerking onderzocht moet worden of de raadzaal, het publieksplein en de fractiekamers behouden kunnen worden.

Brede overeenstemming is er over jongerenhuisvesting en horeca aan het Stadhuisplein en Zuidwaarts. Een nieuwe opdracht is om de mogelijkheid te onderzoeken voor het overkappen van het Zuidwaarts. Dit kan volgens de raad meer activiteiten opleveren in de stad doordat festiviteiten makkelijker door kunnen gaan.

Plannen uitwerken
De komende maanden worden de plannen en opdrachten van de raad verder uitgewerkt. De investering in het stadhuis levert volgens de laatste berekeningen een besparing van €12.000 per maand op doordat het Stadhuis 9000 M2 kleiner wordt, minder energie kost en minder beveiliging en schoonmaak nodig heeft. De twee gebouwen aan het stadhuisplein worden gerenoveerd, verduurzaamd en geschikt gemaakt voor het nieuwe werken. Energielabel A wordt behaald. De toren van Markt 2 wordt afgestoten voor woningen, gedacht wordt aan appartementen voor jongeren die een marktpartij zal ontwikkelen.

 

Lees het artikel: Stadsforum

Meer Politiek nieuws

 

-advertenties-

-goede doel-