Themaweek techniekdag 2

Trommelen op het plastic laat de rijst ‘dansen’. Trillingen – geluid – lucht

Dat er in de toekomst een tekort technici zal optreden is al duidelijk. Het is daarom belangrijk om kinderen al in een vroeg stadium met techniek en natuurwetenschappen kennis te laten maken zodat zij zich kunnen beraden op een mogelijke studie in die richting.

Themadag lucht

Themaweek techniekdag 1
Op de oscilloscoop – beschikbaar gesteld door Shannon Electronics – zijn de geluidsgolven goed zichtbaar te maken!
Daarom organiseerde de OBS Montessori Meester Verwers de afgelopen week de themaweek ‘Lucht’. Gestart is met een proefjesdag. De onderbouw leerde vooral dat lucht ‘iets’ is, massa heeft (wat je met een weegschaal kunt meten) en dat er lucht nodig is om een kaarsje te laten branden. Bij de middenbouw stonden geluidsgolven centraal, wat zich uitte in de vele proefjes waar muziek, geluidstrillingen en de effecten van géén lucht (vacuüm) terugkwamen. In de aula werden door een moeder proeven gedaan met opstellingen die geleend waren van De Haagse Hogeschool (vacuümopstelling) en Shannon Electronics uit Zoetermeer (oscilloscoop waarop geluidstrillingen zichtbaar zijn te maken). Vooral het opblazen van een operatiehandschoen en een pak ‘vacuüm’ koffie waren spectaculair om te zien.

De bovenbouw hield zich voornamelijk bezig met luchtdruk – waarbij uiteraard de werking van een vliegtuigvleugel aan bod kwam – en het fenomeen dat de luchtdruk lager wordt wanneer de lucht harder stroomt. Onderzoek naar het vacuüm trekken van een fles waarin een spekje was gestopt gaf ook de nodige verwondering.

 

Themaweek techniekdag 3Van tokkeldoos tot EHBO pop

De overige dagen zijn door de leerkrachten individueel ingevuld. Zo kreeg één klas de mogelijkheid om mond-op-mond beademing te oefenen op een speciale pop die hiervoor beschikbaar was gesteld. Daarnaast werden er tokkeldozen (muziekinstrumenten) gemaakt, vliegers, parachuutjes en vliegende vissen. In groep 8 werd bovendien ingegaan op meer maatschappelijke onderwerpen zoals CO2, luchtvervuiling en klimaatverandering én werd getekend vanuit vogelperspectief.

Al met al een zeer enerverende week waarover ongetwijfeld nog wordt nagesproken door zowel kinderen als de (vele) hulpouders!

www.meesterverwers.nl

 

-advertenties-

-goede doel-