De schoolbesturen Opoz en Unicoz onderwijsgroep en de kinderopvangorganisaties Kern Kinderopvang en Junis Kinderopvang hebben samen op donderdag 9 december het document 'Visie op samenwerking' ondertekend. De organisaties willen deze brede samenwerking verder te versterken.

IKC De HofvijverOnderwijswethouder Jan Iedema was aanwezig bij de ondertekening van de visie. “De  gemeente is samen met deze organisaties voortdurend op zoek naar de beste manieren om kinderen al zo vroeg mogelijk te begeleiden bij hun ontwikkeling en doorlopende leerlijn. De opkomst van steeds meer Integrale Kindcentra is daar een goed voorbeeld van. Zoetermeer loopt hierin echt voorop in Nederland. Nauwere samenwerking tussen deze partijen betekent  dat ieder kind profiteert van alle opgedane ervaringen, ongeacht de locatie waar ze opvang  of onderwijs genieten. Dit is goed nieuws voor alle ouders en kinderen.” 

Door bundeling van expertise van de medewerkers en door de  wereld rondom het kind in samenhang te organiseren, bieden deze organisaties samen een doorgaande ontwikkellijn voor kinderen van 0 t/m 12 jaar in Zoetermeer. Iedere locatie waar kinderopvang en onderwijs  samenwerken, of dat nu is in één gebouw of op meer fysieke afstand, heeft zijn eigen aanpak en eigen 'kleur'. Daarmee is er een breed aanbod in Zoetermeer, want tenslotte is  ieder kind anders.  

Elke dag het Zoetermeerse nieuws in uw mailbox? Blijf op de hoogte van het laatste Zoetermeerse nieuws en meldt u aan voor onze nieuwsbrief!

zoetermeeractief.nieuwsbrief

-advertenties-

-goede doel-