cartoon verkiezing 2023 1500px copy copyOp 15 maart zijn er weer verkiezingen voor de leden van de Provinciale Staten en het bestuur van de Waterschappen. Met uw stem bepaalt u mee wie de komende vier jaar beslissingen nemen over de vele onderwerpen waar de Provinciale Staten en de Waterschappen verantwoordelijk voor zijn.

Bij de Provinciale Staten Verkiezingen worden de volksvertegenwoordigers gekozen van de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Zij vormen het parlement van de provincie. Na de verkiezingen kiezen zij het bestuur in de provincie en dit heet het ‘college van Gedeputeerde Staten’, het dagelijks bestuur van de provincie Een gedeputeerde is vergelijkbaar met een minister. De voorzitter van het college is de Commissaris van de Koning.

Bovendien kiezen de leden van de Provinciale Staten op 30 mei 2023 de leden van de Eerste Kamer.

De Provinciale Staten zijn dus de volksvertegenwoordigers van de provincie. Zij bepalen het beleid van de provincie op de belangrijkste punten en controleren het ‘college van Gedeputeerde Staten’. Ook beslissen ze mee over bijvoorbeeld de aanleg van woonwijken, bedrijventerreinen, natuurgebieden en doorgaande wegen en verlenen van milieuvergunningen voor bedrijven.

 

Als lid van de Provinciale Staten besteed je ongeveer 20 uur per week aan dit werk. De vergoeding is vergelijkbaar met dat van een raadslid. De meeste leden van de Provinciale Staten doen dit werk naast een andere betaalde baan.
De Provinciale Staten Verkiezingen gaan in onze regio over geheel Zuid-Holland, er zijn dus mensen uit heel Zuid-Holland verkiesbaar. Vanuit Zoetermeer hebben zich 24 kandidaten verkiesbaar gesteld, waaronder wethouder Ingeborg ter Laak die voor het CDA op nummer 39 als lijstduwer staat. In totaal kun je in Zuid-Holland stemmen op 20 verschillende partijen.

Meer weten? Kijk op www.zuid-holland.nl.

-advertenties-

-goede doel-