bezuijenBurgemeester Bezuijen staat positief tegenover de opvang van asielzoekers in de Zoetermeerse gevangenis, maar gaat eerst het gesprek met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) aan vóór er een besluit wordt genomen.

Bezuijen: “Wij willen duidelijk hebben wat dit gaat betekenen voor onze stad en de inwoners vóór er een besluit wordt genomen. Wij voelen natuurlijk de verantwoordelijkheid om te helpen dit probleem op te lossen.” De gemeente is in gesprek met het COA, over veiligheid, kosten en gevolgen voor de stad.

Het COA zou 750 mensen in Zoetermeer willen opvangen, maar dit aantal is nog allerminst zeker. Bezuijen: “Dit vind ik een behoorlijk hoog aantal, dit zal zeker onderwerp van gesprek worden met het COA.”
De eerstvolgende stap is nu het debat in de raad, die al geïnformeerd is door het college.

 

Omwonenden informeren

De gemeente heeft de omwonenden van de gevangenis over de mogelijke komst van de asielzoekers geïnformeerd en komende week zal er ook een bijeenkomst komen voor omwonenden, waarin zij hun vragen en mogelijke zorgen kunnen bespreken met de gemeente. Op de website van de gemeente, www.zoetermeer.nl/noodopvang2021 komt alle actuele informatie te staan en kunnen mensen ook vragen stellen.

 

Tijdelijke opvang

De tijdelijke opvang van de statushouders en asielzoekers zal één jaar duren, zo is de vraag vanuit het COA. Burgemeester Bezuijen heeft vanuit zijn functie als burgemeester van Rijswijk al te maken gekregen met de komst van een Asielzoekerscentrum. Een permanent Asielzoekerscentrum in Zoetermeer vindt hij niet haalbaar: “Dat vraagt om een aparte locatie. Deze mogelijkheden zijn er op dit moment niet in Zoetermeer.”

Komende tijd worden verdere gesprekken gevoerd over de financiële consequenties voor de gemeente, ondersteuning vanuit het COA, de geschiktheid van de PI en haar omgeving. Daarnaast wordt gekeken naar veiligheidsaspecten, de verantwoordelijkheid voor de inburgering van de statushouders en de te doorlopen juridische procedures.

Elke dag het Zoetermeerse nieuws in uw mailbox? Blijf op de hoogte van het laatste Zoetermeerse nieuws en meldt u aan voor onze nieuwsbrief!

zoetermeeractief.nieuwsbrief

 

-advertenties-

-goede doel-